Η Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Στην Ελλάδα

Πώς λειτουργεί το σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, και τι πρέπει να αλλάξει;