Έρευνα & Καινοτομία Στην Ελλαδα

Research and Innovation in Greece

One crucial problem of the Greek production model is that the share of innovative industries is much lower than in other EU economies, in stark contrast to the rich scientific potential of the country.

WHO WE ARE

diaNEOsis is a non-profit think-tank based in Athens, Greece. The institute publishes academic research, policy recommendations and investigative journalism.

We aim to actively contribute to public discourse on social and economic issues, and to promote change and meaningful political reform.

 

ABOUT

Extreme Poverty in Greece

The diaNEOsis survey calculates the percentage of the population living below the extreme poverty line and formulates realistic proposals for solving the problem.

Η Μαρία Ευθυμίου, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχολιάζει τις αντιθέσεις στις απόψεις των Ελλήνων, όπως αποτυπώνονται στην έρευνα της διαΝΕΟσις.

What Greeks Believe

DiaNEOsis first major survey on Greek values, views and ideas took place in 2015. This essay is an in-depth analysis of the survey's main conclusions.