Αρθρογραφια |

Οι Εκτιμήσεις Των Φορέων Για Την Ελληνική Οικονομία

Μια συνοπτική παρουσίαση των εκτιμήσεων για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους οικονομικούς φορείς.

Σε αυτήν τη σελίδα συγκεντρώνουμε το σύνολο των τελευταίων διαθέσιμων επίσημων εκτιμήσεων για την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδας, σε πραγματικούς όρους, από τους κυριότερους, δημόσιους και ιδιωτικούς, οικονομικούς φορείς. Η καταγραφή αυτή εστιάζει μόνο σε επίσημες προβλέψεις των εν λόγω φορέων, που έχουν καταγραφεί σε δημοσιευμένες εκθέσεις τους ή έχουν δημοσιοποιηθεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο, και θα ανανεώνεται συνεχώς, ανάλογα με τη ροή προγραμματισμένων ή εκτάκτων νέων εκθέσεων.

Πίνακας 1. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους δημόσιους φορείς

Φορέας

Έκθεση (Πηγή)

Ημ/νία

Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2020 (%)

Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2021 (%)

Κυβέρνηση

Πρόγραμμα Σταθερότητας (κατατεθειμένο στην EC)

Απρ-20

Βασικό σενάριο: -4,7
Δυσμενές σενάριο: -7,9

Βασικό σενάριο: 5,1
Δυσμενές σενάριο: 8

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

European Economic Forecast - Spring 2020

Ιουλ-20

-9

6

Τράπεζα της Ελλάδος

Νομισματική Πολιτική 2019-2020

Ιουν-20

Βασικό σενάριο: -5,8
Ήπιο σενάριο: -4,4
Δυσμενές σενάριο: -9,4

Βασικό σενάριο: 5,6
Ήπιο σενάριο: 5,8
Δυσμενές σενάριο: 5,7

ΔΝΤ

World Economic Outlook - April 2020

Απρ-20

-10

5,1

ΟΟΣΑ

OECD Economic Outlook, Volume 2020 Issue 1 (Preliminary)

Ιουν-20

Ένα κύμα πανδημίας: -8
Δύο κύματα πανδημίας: -9,8

Ένα κύμα πανδημίας: 4,5
Δύο κύματα πανδημίας: 2,3

 

Πίνακας 2. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους ιδιωτικούς φορείς

Φορέας

Έκθεση (Πηγή)

Ημ/νία

Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2020 (%)

Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2021 (%)

ΙΟΒΕ

Τριμηνιαία Έκθεση Q2-2020

Ιουλ-20

Βασικό σενάριο: -7,5
Δυσμενές σενάριο: -10,5

Μ/Δ

Standard & Poors

Έκθεση Αξιολόγησης (ΒΒ-, σταθερές προοπτικές)

Απρ-20

-9

5,5

Moody's

Έκθεση Αξιολόγησης (Β1, σταθερές προοπτικές)
(Πηγή: Ελληνικός και διεθνής Τύπος)

Απρ-20

-5

4

Fitch Ratings*

Έκθεση Αξιολόγησης (ΒΒ, σταθερές προοπτικές)

Ioύλ-20

-7,9

5,1

DBRS Morningstar

Global Macroeconomic Scenarios: June Update

Ιουν-20

Βασικό σενάριο: -6,5
Δυσμενές σενάριο: -10

Βασικό σενάριο: 4
Δυσμενές σενάριο: 1,5

Citigroup

(Ελληνικός Τύπος)

Ιουν-20

-6,9

4

HSBC

(Ελληνικός Τύπος)

Ioυλ-20

-8,2

7

Morgan Stanley

(Ελληνικός Τύπος)

Ιουν-20

-10,8

5,3

UBS

(Ελληνικός Τύπος)

Ιουν-20

-6

5,1

* Σύμφωνα με τη Fitch Ratings, οι εκτιμήσεις της ενέχουν κίνδυνο μεταβολής επί τα χείρω σε περίπτωση δεύτερου κύματος της πανδημίας.