About

τι είναι η διαΝΕΟσις

Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός που:

 • Παράγει μελέτες και ερευνητικό έργο για τα σημαντικά θέματα της εποχής μας, επιδιώκοντας να συνεισφέρει στον δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για τη χώρα μας.
 • Δημοσιεύει εκτενή, πρωτότυπη αρθρογραφία δίνοντας έμφαση στην ανάλυση σε βάθος, στην ολοκληρωμένη πληροφόρηση και στην ανάδειξη καλών πρακτικών και λύσεων για σημαντικά προβλήματα.
 • Επικοινωνεί τα αποτελέσματα των ερευνών με εκλαϊκευμένο και προσιτό τρόπο, χρησιμοποιώντας σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα.  

το όραμά μας

Να είμαστε ο πιο αξιόπιστος και πιο αποτελεσματικός οργανισμός έρευνας και ανάλυσης στην Ελλάδα που με τεκμηριωμένες προτάσεις υποστηρίζει και προωθεί τον εκσυγχρονισμό της χώρας, ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του μέλλοντος.

η αποστολή μας

 • Να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου με τεκμηριωμένες προτάσεις.
 • Να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ επιστημονικής γνώσης και πολιτικής δημιουργώντας ενημερωμένους πολίτες ικανούς να αντισταθούν στην επιρροή της παραπληροφόρησης.
 • Να εμπνέουμε, να παρακινούμε και να υποστηρίζουμε τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα ώστε να προωθούνται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για το κοινό καλό.
 • Να ευαισθητοποιούμε και να προετοιμάζουμε τους κοινωνικούς εταίρους, τις επαγγελματικές οργανώσεις και τους πολίτες ευρύτερα για τα μακροχρόνια οφέλη των αλλαγών.

οι αξίες μας

 • Ανεξαρτησία
 • Αξιοπιστία
 • Αποτελεσματικότητα
 • Τεκμηρίωση
 • Διαφάνεια
 • Αξιοκρατία
 • Ποιότητα
 • Συνεργασία

ειδικότεροι στόχοι μας

Tο βασικό ερώτημα που προσπαθεί να απαντήσει το ερευνητικό μας έργο είναι: Πώς μπορεί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας να γίνει πιο αποτελεσματικό, εξωστρεφές και δίκαιο αξιοποιώντας βιώσιμες αναπτυξιακές ευκαιρίες αλλά και να προσαρμοστεί σε μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είναι το δημογραφικό και η κλιματική αλλαγή;

Από το 2016 προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να χαρτογραφήσουμε και να αναδείξουμε τα προβλήματα της χώρας, και στη συνέχεια να προτείνουμε εφικτές και βιώσιμες λύσεις γι' αυτά, πάντοτε με το βλέμμα στραμμένο και στις διεθνείς καλές πρακτικές. Ενδεικτικά, η ερευνητική δραστηριότητα του οργανισμού επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς:

 • Οικονομία, Επενδύσεις & Απασχόληση
 • Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον & Ενέργεια
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη & Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Έρευνα, Τεχνολογία & Καινοτομία
 • Κοινωνία, Δημογραφικό & Μετανάστευση
 • Κράτος, Υποδομές, Δικαιοσύνη & Φορολογία
 • Κοινωνικό Κράτος, Υγεία & Ασφάλιση
 • Φτώχεια & Ανισότητες
 • Πολιτισμός & Εκπαίδευση
 • Πρωτογενής Τομέας & Τουρισμός
 • Ελληνική Διασπορά

σε ποιους απευθυνόμαστε

Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή πολιτικών: κυβέρνηση, βουλευτές, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς επιχειρηματικότητας και εργασίας, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, σπουδαστές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ΜΜΕ. Ταυτόχρονα, όμως, απευθυνόμαστε και στο σύνολο των πολιτών, σε όσους επιθυμούν με αντικειμενικότητα και με ορθολογισμό να κατανοήσουν τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής αλλά και να δράσουν για την εξέλιξη μιας σύγχρονης και δημιουργικής κοινωνίας. Φιλοδοξούμε τα αποτελέσματα των ερευνών μας, εκλαϊκευμένα και εύληπτα, να φτάνουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, για να ενημερώσουν και να εμπλουτίσουν τον δημόσιο διάλογο με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και ολοκληρωμένη γνώση.

τι δεν είμαστε

Η διαΝΕΟσις:

 • Δεν συνδέεται με κανένα κόμμα ή πολιτική παράταξη, κυβέρνηση ή κυβερνητική επιλογή.
 • Δεν αποτελεί οργανισμό lobbying ή μοχλό πίεσης.
 • Δεν οριοθετείται από οποιοδήποτε πολιτικό ή ιδεολογικό στίγμα.
 • Δεν εκφράζει τα συμφέροντα κανενός επιχειρηματικού κλάδου ή άλλου φορέα.

οι συνέργειες

Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων και η ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών μάς υπαγορεύει να αναπτύξουμε συνεργασίες με καταξιωμένα ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και άλλους φορείς σκέψης της χώρας μας και του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητά μας στηρίζεται και σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, εκδόσεις, συνέδρια, συζητήσεις, παρουσιάσεις και άλλες δράσεις. Παράλληλα, οι έρευνες και οι δημοσιεύσεις μας μπορεί να λαμβάνουν υπόψη και να αναδεικνύουν την εργασία και τα συμπεράσματα των ερευνών άλλων οργανισμών. Με αυτό τον τρόπο, φιλοδοξούμε να προσελκύσουμε και να συνεργαζόμαστε με μέρος από το μεγάλο και δυναμικό επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει η χώρα τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διασπορά.

επικοινωνία & ανοιχτότητα

Στο γενικότερο πλαίσιο της συνεργασίας, του διαλόγου και της ελεύθερης ανταλλαγής πληροφόρησης, η διαΝΕΟσις δημοσιεύει ολόκληρο το ερευνητικό έργο και την αρθρογραφία της δημόσια και δωρεάν στο ευρύτερο δυνατό κοινό, μέσα από ένα σύγχρονο website, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ψηφιακές εφαρμογές. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις βάσεις δεδομένων που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, καθώς και γι' αυτές που προκύπτουν από το ερευνητικό έργο της.

οι υλικοί & οι ανθρώπινοι πόροι μας

Η δραστηριότητα της διαΝΕΟσις χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ιδιωτικούς πόρους, οι οποίοι παρέχονται χωρίς όρους και περιορισμούς πέρα από αυτούς που θέτει ο ίδιος ο οργανισμός με το καταστατικό του και τους όρους λειτουργίας του. Η δραστηριότητα της διαΝΕΟσις επιβλέπεται από ένα Σώμα Συμβούλων (Advisory Board) και κατευθύνεται από ένα Εποπτικό Συμβούλιο. Στελεχώνεται από μία σταθερή ομάδα ερευνητών, δημοσιογράφων και IT experts. Tο κόστος λειτουργίας του οργανισμού καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο.

advisory board

Ουρανία Αικατερινάρη, Εταίρος EKATI Consulting Ltd και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ σε MOTOROIL και ELVALHALCOR, ΔΕΔΔΗΕ και Coral

Δημήτρης Ασημακόπουλος, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δημήτρης Αφεντούλης, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση

Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας

Δημήτρης Γκρίτζαλης, Καθηγητής Κυβερνοασφάλειας στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απόστολος Δοξιάδης, Συγγραφέας

Αρίστος Δοξιάδης, Εταίρος Opendfund και BigPi Ventures

Σοφία Εφραίμογλου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών

Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Ελλάδος και Executive Chairman στο SMERemediumCap 

Γιάννης Κακλέας, Σκηνοθέτης

Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, Εντεταλμένη Σύμβουλος της εταιρείας Γ. Καλλιμάνης Α.Ε.

Στάθης Καλύβας, Kαθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, κάτοχος της έδρας Gladstone στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Χρήστος Καρράς, Senior Consultant στο Ίδρυμα Ωνάση - Senior Associate AEA Consulting

Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής στον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Λασκαρίδη

Αλέξανδρος Κρητικός, Διευθυντής Ερευνών και Member of the Executive Board του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW) του Βερολίνου, Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ και Research Fellow του Οργανισμού IZA της Βόννης και IAB Nuremberg

Αικατερίνη Λαλαούνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της GREEK GOLD ABEE

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας

Γιώργος Λούκος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Mπαλέτου της Όπερας της Λυών

Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου

Βασίλης Μακιός, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γενικός Διευθυντής του Corallia

Μάνος Ματσαγγάνης, Καθηγητής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου

Κώστας Μεγήρ, Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Yale και κάτοχος της έδρας Douglas A. Warner III

Έφη Μπάσδρα, Καθηγήτρια Βιοχημείας - Εμβιομηχανικής και Διευθύντρια του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Γιώργος Παγουλάτος, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στον ΟΟΣΑ, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Ναυτιλιακής και Λιμενικής Οικονομικής και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού στο Ίδρυμα Ωνάση

Δημήτρης Παπαϊωάννου, Χορογράφος

Ελένη Παπούλια, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Πανεπιστημίου Harvard

Γεώργιος Πρεβελάκης, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne (Paris 1)

Παναγιώτης Ροϊλός, Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Κριτικής Σκέψης και Γραμματολογίας στο Πανεπιστημίου Harvard και κάτοχος της Έδρας "Γιώργος Σεφέρης"

Δέσποινα Σανούδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Δ’ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιάννης Σολδάτος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Startups Founder & Partner, Honorary Research Fellow University of Glasgow

Κυριάκος Σουλιώτης, Καθηγητης Πολιτικής Υγείας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Τμήμα Τεχνολογίας Λογισμικού του Πολυτεχνείου του Delft

Σοφία Στάικου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Lyktos Holding A.E. και Πρόεδρος & Διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Σεμέλη Οινοποιητική

Αθανάσιος Συριανός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. (ΕΖΑ) και Πρόεδρος ΔΣ  του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Άγγελος Τσακανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής του Institute of Global Affairs και Αναπληρωτής Καθηγητής του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Μιχάλης Χαλιάσος, Καθηγητής, Κάτοχος της Έδρας Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης

εποπτικό συμβούλιο

Πρόεδρος

Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος & Ιδρυτής της διαΝΕΟσις, Ιδρυτής της Damma Holdings SA, Ιδρυτής του πολιτιστικού οργανισμού ΝΕΟΝ, Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΒ

Μέλη

Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Σχέσεων στο ALBA Graduate Business School

Μάρκος Βερέμης, Συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Upstream, Εταίρος στην BigPi Ventures Capital, Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ

Βαρβάρα Βερνίκου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Γιάννος Γραμματίδης, Δικηγόρος και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου

Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (European Ombudsman) 2003-2013

Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος της European Management Association και Αντιπρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας

Γιάννης Τούντας, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής

Αντώνης Τριφύλλης, τ. Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σπύρος Φλογαΐτης, Ομότιμος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

η ομάδα μας

 • Διονύσης Νικολάου - Γενικός Διευθυντής email
 • ΔρΦαίη Μακαντάση - Διευθύντρια Ερευνών email - linkedin
 • Ηλίας Νικολαΐδης  - Διευθυντής Περιεχομένου email
 • Αρελίνα Μεράκου - Communications Manager - email
 • Ηλίας Βαλεντής - Research Analyst email
 • Γιάννης Καραμαγκάλης - Web Editor email
 • Βασιλική Μαρούλη - Junior Editor email
 • Έλενα Φελουτζή - Executive Administrative Officer email
 • Κατερίνα Σαμαρά - junior secretary - email