Σύμφωνο Συνεργασίας Mεταξύ διαΝΕΟσις Kαι ΕΚΚΕ

Η συνεργασία προβλέπει την από κοινού προσπάθεια για την αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου με επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη στο πλαίσιο ερευνών, συνεδρίων και εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος

Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις, Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης, Διονύσης Νικολάου και ο Διευθυντής και Πρόεδρος Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Νίκος Δεμερτζής, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο της δικτύωσης και με στόχο την προώθηση κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ των δύο οργανισμών.

Η συνεργασία αυτή είναι αποτέλεσμα της κοινής διαπίστωσης των φορέων ότι μπορούν από κοινού να συμβάλουν στην αναβάθμιση του κοινωνικού διαλόγου με επιστημονική τεκμηρίωση και υποστήριξη στο πλαίσιο της υλοποίησης της αποστολή τους. Θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της πείρας που αμφότεροι διαθέτουν και θα συνεργαστούν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων στο πλαίσιο ερευνών, συνεδρίων και εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Θεματικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος αποτελούν ενδεικτικά, το κοινωνικό κράτος, η δημόσια διοίκηση, η αγορά εργασίας, οι νέες μορφές απασχόλησης, η καταπολέμηση της ανεργίας, το εισόδημα, η παιδεία, η κοινωνική ανισότητα, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,  η μετανάστευση κ.α.

Απώτερος στόχος είναι μία εποικοδομητική και παραγωγική συνεργασία για τη διατύπωση προτάσεων βέλτιστων, εφαρμόσιμων και αποτελεσματικών πολιτικών εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα αποβλέποντας στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών διατηρώντας και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.