Αναπτυξιακό Μοντέλο της Ελλάδας

Μία Εκδήλωση Για Το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο Σε Συνεργασία Με Την ΕΕΔΕ

Η διαΝΕΟσις και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων συνδιοργάνωσαν εκδήλωση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που χρειάζεται η Ελλάδα.

Την Τρίτη 30 Μάϊου 2017, η διαΝΕΟσις και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα "Χάρτης Εξόδου από την Κρίση: Ένα νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο για την Ελληνική Οικονομία και η Μετάβαση σε αυτό".

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυναν ο Κωνσταντίνoς Λαμπρινόπουλος, Πρόεδρος της ΕΕΔΕ και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις και ο Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαράφογλου,  συμμετείχαν ο συντονιστής και τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του πρώτου βιβλίου της διαΝΕΟσις "Χάρτης εξόδου από την κρίσης: Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα".

Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν οι: Πάνος Τσακλόγλου, Καθηγητής ΟΠΑ, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις και συντονιστής της επιστημονικής ομάδας, Γιώργος Οικονομίδης, Αναπλ. Καθηγητής ΟΠΑ, Χρήστος Τριαντόπουλος, ερευνητής ΚΕΠΕ και Αποστόλης Φιλιππόπουλος, Καθηγητής ΟΠΑ.

Ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Αποστόλης Φιλιππόπουλος σκιαγράφησαν την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 20 χρόνια, αναφέρθηκαν σε στρεβλώσεις και προβλήματα του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μέχρι σήμερα, χαρτογράφησαν τους λόγους της κρίσης, και επισήμαναν τις γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για τη χάραξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μεταρρυθμίσεων.

Ο Πάνος Τσακλόγλου αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και στο τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση κ.ά., και τέλος, ο Χρήστος Τριαντόπουλος μίλησε για σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στον δημόσιο τομέα και στις αγορές προϊόντος και κεφαλαίου.