Μία σελίδα με στατιστικά στοιχεία και απεικονίσεις 8 κρίσιμων δεικτών που μετρούν τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας.
Photography: spDuchamp / Flickr

Ένας Πίνακας Ελέγχου Της Ελληνικής Οικονομίας

Μία σελίδα με στατιστικά στοιχεία για δεκατρείς κρίσιμους δείκτες που μετρούν τις οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας.

Πώς απεικονίζεται η οικονομική ευημερία σε μία χώρα; Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις οικονομικές της επιδόσεις;

Η διαΝΕΟσις συγκεντρώνει σε μία σελίδα 13 κρίσιμους δείκτες που καταγράφουν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 15-20 χρόνια. Στην ουσία πρόκειται για έναν "πίνακα ελέγχου" της ελληνικής οικονομίας που αποτυπώνει τις διαχρονικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε κρίσιμους τομείς, καταγράφοντας και τις επιπτώσεις της κρίσης. Η σελίδα αυτή, που θα ανανεώνεται συνεχώς με τα νέα διαθέσιμα στοιχεία, περιλαμβάνει μετρήσεις για τους εξής οικονομικούς δείκτες:

 • Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
 • Τη μεγέθυνση του ΑΕΠ
 • Την ανεργία
 • Τις καταθέσεις και τα ρέπος στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής
 • Τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο λιανικό εμπόριο
 • Τον αριθμό των νέων οικοδομικών αδειών
 • Την ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση
 • Τις επενδύσεις
 • Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, τις εξαγωγές και τις εισαγωγές
 • Το Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης & το Πρωτογενές Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
 • Τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος
 • Το ποσοστό πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχειας

Οι παραπάνω δείκτες απεικονίζονται σε διαδραστικά γραφήματα, ενώ όλα τα δεδομένα υπάρχουν και σε ανοιχτή επεξεργάσιμη μορφή και είναι διαθέσιμα σε όλους.

Μπορείτε να δείτε τη σελίδα πατώντας εδώ:

Πινακας ελεγχου της ελληνικης οικονομιασ

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ και μια ανάλυση των επιμέρους δεικτών και το πώς, όλοι μαζί, συνθέτουν την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας εδώ.