Αρθρογραφια |

Οι Εκτιμήσεις Των Φορέων Για Την Ελληνική Οικονομία

Μια συνοπτική παρουσίαση των εκτιμήσεων για την πορεία του ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους οικονομικούς φορείς.

Σε αυτήν τη σελίδα συγκεντρώνουμε το σύνολο των τελευταίων διαθέσιμων επίσημων εκτιμήσεων για την ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ της Ελλάδας, σε πραγματικούς όρους, από τους κυριότερους, δημόσιους και ιδιωτικούς, οικονομικούς φορείς. Η καταγραφή αυτή εστιάζει μόνο σε επίσημες προβλέψεις των εν λόγω φορέων, που έχουν καταγραφεί σε δημοσιευμένες εκθέσεις τους ή έχουν δημοσιοποιηθεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο, και θα ανανεώνεται συνεχώς, ανάλογα με τη ροή προγραμματισμένων ή εκτάκτων νέων εκθέσεων.

Πίνακας 1. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους δημόσιους φορείς

Επίσημοι Φορείς
Φορέας Έκθεση (πηγή) Ημ/νία Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2021 (%) Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2022 (%)
Κυβέρνηση Κρατικός Προϋπολογισμός 2022 Νοε-21 6,9 * 4,5
Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Economic Forecast - Autumn 2021 Νοε-21 7,1 5,2
Τράπεζα της Ελλάδος Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2020-2021 Ιουν-21 4,2 5,3
ΔΝΤ World Economic Outlook, October 2021 Οκτ-21 6,5 4,6
ΟΟΣΑ ** OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 1 Μαϊ-21 3,8 5
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Regional Economic Prospects Νοε-21 7 3,9

Υποσημειώσεις:
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Eurostat (11/11), το 2020 το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 9% σε πραγματικούς όρους.
* Η εκτίμηση αυτή της κυβέρνησης για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2021 αποτελεί την τρίτη αναθεώρηση προς τα πάνω, μετά την εκτίμηση για 5,9% που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ (11/9) και για 6,1% που ενσωματωνόταν στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού (4/10).
** Η επόμενη έκδοση του Economic Outlook του ΟΟΣΑ αναμένεται στις αρχές Δεκεμβρίου. 

 

Πίνακας 2. Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τη μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας από τους κυριότερους ιδιωτικούς φορείς

Ιδιωτικοί Φορείς
Φορέας Έκθεση (πηγή) Ημ/νία Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2021 (%) Μεταβολή πραγματικού ΑΕΠ 2022 (%)
ΙΟΒΕ Τριμηνιαία Έκθεση Q3-2021 Οκτ-21 8-8,5 βασικό σενάριο: ~4
εναλλακτικό σενάριο: 2-2,5 [1]
Standard & Poor's [2] Έκθεση Αξιολόγησης (ΒΒ, θετικές προοπτικές) Απρ-21 4,9 5,8
Moody's Greece Outlook: Exemplary Post-COVID-19 Recovery Σεπ-21 8,2 [3] 5,1
Fitch Ratings Fitch Ratings Raises Greece 2021 GDP Forecast on Strong First Half Growth Οκτ-21 6 4
DBRS Morningstar [4] Έκθεση Αξιολόγησης (ΒΒ, θετικές προοπτικές) Σεπ-21 5,2 5
Citigroup (Ελληνικός τύπος) Οκτ-21 8,8 4,6
HSBC (Ελληνικός τύπος) Οκτ-21 7,5 5
Morgan Stanley  (Ελληνικός τύπος) Νοε-21 7,9 2,7

Υποσημειώσεις:
[1] Το εναλλακτικό σενάριο του ΙΟΒΕ ενσωματώνει βραδύτερη ανάπτυξη λόγω νέας έξαρσης της πανδημίας και επακόλουθων εξασθένισης στην καταναλωτική διάθεση, επιβράδυνση ανόδου διεθνούς τουρισμού και ηπιότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.
[2] Η προγραμματισμένη αξιολόγησης της S&P για τις 22/10/21 δεν διενεργήθηκε τελικά, με τον οίκο να διατηρεί την προηγούμενη αξιολόγηση. Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση είναι τον Απρίλιο του 2022.
[3] Σύμφωνα με την έκθεση της Moody's, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα κατά 0,6%, ενώ κατά το γʹ τρίμηνο ο ρυθμός μεγέθυνσης αναμένεται να είναι αυξημένος κατά 11,7% σε ετήσια βάση.
[4] Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις της DBRS για τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας, βάσει των οποίων έγινε η συγκεκριμένη αξιολόγηση δημοσιεύτηκαν την 8/9/2021 στην έκθεση "Baseline Macroeconomic Scenarios For Rated Sovereigns". Επιπλέον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της DBRS, η επίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα θα είναι αθροιστική μεγέθυνση 7% του ΑΕΠ ως το 2026 και 180-200 χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης των στοιχείων: 21/11/2021