Ένα Νέο Μνημόνιο Συνεργασίας Mε Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της διάχυσης της γνώσης και της αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου.

Η διαΝΕΟσις και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) υπέγραψαν την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 μνημόνιο συνεργασίας 4ετούς διάρκειας. Η υπογραφή του μνημονίου πραγματοποιήθηκε από τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη και τον Γενικό Διευθυντή της διαΝΕΟσις κ. Διονύση Νικολάου, στα γραφεία της διαΝΕΟσις στο Μαρούσι.

H συνεργασία αφορά μεταξύ άλλων στα ακόλουθα:

  • Διασύνδεση με την έρευνα: Εκπόνηση αναλύσεων ή μελετών για θέματα που άπτονται του κοινού ενδιαφέροντος των δυο οργανισμών.
  • Ημερίδες/Συνέδρια: Συνδιοργάνωση σειράς Ημερίδων/Συνεδρίων σε επίκαιρα θέματα.
  • Εκδηλώσεις ειδικών ομάδων κοινού: Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν σύγχρονα θέματα της ελληνικής οικονομίας, για στοχευμένα κοινά.
  • Ενέργειες Επικοινωνίας: Δημιουργία κοινών προγραμμάτων προβολής και προώθησης των ενεργειών/μελετών/εκδηλώσεων με σκοπό τη διάχυση της γνώσης και των πρακτικών που προκύπτουν από αυτά μέσω των καναλιών αμφότερων των οργανισμών.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, δήλωσε: «Σήμερα συνυπογράψαμε με τη διαΝΕΟσις την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας με έναν σπουδαίο οργανισμό έρευνας και ανάλυσης. Με αφετηρία τις ίδιες αξίες και το ίδιο όραμα για μια εύρωστη εθνική οικονομία και κοινωνία, πρόκειται να αναπτύξουμε νέες πρωτοβουλίες που θα προάγουν την εκπόνηση ερευνών/μελετών, τη διάχυση της γνώσης και την καινοτομία. Είμαι σίγουρος ότι η νέα συνεργασία και οι προτάσεις που θα προκύψουν με βάση την έρευνα, θα έχουν σημαντικά οφέλη για πολλούς κλάδους της οικονομίας της χώρας».

Ο κ. Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις σχολίασε: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, εγκαινιάζουμε σήμερα μία στρατηγικής σημασίας συνεργασία της διαΝΕΟσις με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στους τομείς της έρευνας, της διάχυσης της γνώσης και της αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου. Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η συνεργασία αυτή, στην εποχή των μεγάλων προκλήσεων για την οικονομία και την κοινωνία, θα αποβεί πολύτιμη και για τα δύο μέρη και αυτό διότι μας συνδέουν οι κοινές αξίες της εξωστρέφειας, της αριστείας και της κοινωνικής προσφοράς, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων και δυναμικών συνεργειών ικανών να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της χώρας μας».