Εκδόσεις

Όλες οι εκδόσεις της διαΝΕΟσις σε μια σελίδα.

30+1 Πράγματα που Μπορεί να Κάνει η Ευρώπη για την Ελλάδα

Γιώργος Παγουλάτος, Σπύρος Μπλαβούκος, Θάνος Ντόκος, Γιάννης Παπαγεωργίου, Δήμητρα Τσίγκου

Tα τελευταία χρόνια η Ευρώπη διήλθε μία περίοδο αμφισβήτησης και περισυλλογής αναζητώντας ένα νέο αφήγημα, μία νέα «μεγάλη συμφωνία» για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Ο ευρύτερος ευρωπαϊκός δημόσιος διάλογος που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει ωριμάσει και να είναι έτοιμος να αποδώσει καρπούς.

Η μελέτη "30+1 Πράγματα Που Μπορεί Να Κάνει Η Ευρώπη Για Την Ελλάδα", που η διαΝΕΟσις εκπόνησε σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, αποτελεί μια καταγραφή και ανάλυση συγκεκριμένων παρεμβάσεων πολιτικής που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ, προωθώντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση προκλήσεων και προβλημάτων ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται κυρίως σε τομείς και παρεμβάσεις που θα είχαν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα, είτε ενισχύοντας ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας, είτε γενικότερα ενδυναμώνοντας τη θέση της χώρας μας στην ΕΕ.

Η ερευνητική ομάδα, με συντονιστή τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Παγουλάτο, εργάστηκε συγκεντρώνοντας και εξετάζοντας τις προτάσεις πολιτικής που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, από κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, από έγκριτα ερευνητικά ιδρύματα και think-tanks, από συλλογικούς φορείς και μεμονωμένες προσωπικότητες, ενώ διεξήγαγε και δεκάδες συζητήσεις με στελέχη και αξιωματούχους της ΕΕ και άλλους ειδικούς.

9,00

Σε απόθεμα

ISBN: 978-618-82833-5-0Εκδότης: διαΝΕΟσιςΧρονολογία 1ης Έκδοσης: Ιούνιος 2018Αριθμός Σελίδων: 151Μέγεθος: 21 × 29,7

Περισσότερα Βιβλία