ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Αναβάθμιση του Αστικού Χώρου στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις ανοίγει τη συζήτηση για την αναβάθμιση της ποιόητας της ζωής στο κέντρο της Αθήνας προτείνοντας μια μέθοδο για τη δημιουργία πάρκων γειτονιάς με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Tο πρόβλημα της έλλειψης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στα πυκνοδομημένα κέντρα ή στα υποβαθμισμένα τμήματα πολλών σύγχρονων ελληνικών πόλεων, και ειδικά της Αθήνας, αποτελεί μία από τις σημαντικές προκλήσεις της εποχής, με σοβαρές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής των κατοίκων.

Ποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για την αναβάθμιση του σύγχρονου αστικού χώρου της Αθήνας; Θα μπορούσαν κάποιες από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης να αποκτήσουν μεγάλους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου;

Η έρευνα της διαΝΕΟσις, η οποία εκπονήθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό τον συντονισμό του αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Αριστείδη Ρωμανού, ανοίγει τη συζήτηση για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής στην πόλη και προτείνει μια μέθοδο για τη δημιουργία πάρκων γειτονιάς, με συγκεκριμένα παραδείγματα.