ΕΡΕΥΝΕΣ

Στέγαση & Αστικός Χώρος Στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις ανοίγει τη συζήτηση για το θέμα της στεγαστικής πολιτικής και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής στις μεγάλες ελληνικές πόλεις.

Γ

ιατί ακρίβυναν τόσο τα ενοίκια; Πώς έφτασαν οι Έλληνες να πληρώνουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για στέγαση από ό,τι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι; Ποιους θεσμούς είχε το ελληνικό κράτος για την ενίσχυση της πρόσβασης του πληθυσμού στη στέγη, πώς λειτούργησαν στο παρελθόν και τι έχουν απογίνει σήμερα;

Η δημοσιογραφική έρευνα του senior editor της διαΝΕΟσις Ηλία Νικολαΐδη, καταγράφει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα σε πολλές ελληνικές πόλεις και, επιπλέον, ανοίγει το βλέμμα προς την Ευρώπη, αναδεικνύοντας το πώς άλλες χώρες αντιδρούν σε παρόμοια προβλήματα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ, και μία συνοπτική παρουσίασή της εδώ (PDF).

H Στεγαστική Πολιτική Στην Ελλάδα Και Στην Ευρώπη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (PDF)

Πριν από τρία χρόνια η διαΝΕΟσις ασχολήθηκε με το πρόβλημα της έλλειψης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στα πυκνοδομημένα κέντρα ή στα υποβαθμισμένα τμήματα πολλών σύγχρονων ελληνικών πόλεων, και ειδικά της Αθήνας, δημοσιεύοντας μία έρευνα που εκπονήθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό τον συντονισμό του αρχιτέκτονα και πολεοδόμου Αριστείδη Ρωμανού η οποία πρότεινε μια μέθοδο για τη δημιουργία πάρκων γειτονιάς, με συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Μπορείτε να διαβάσετε μια συνοπτική καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας εδώ και ολόκληρη την έρευνα εδώ: