ΕΡΕΥΝΕΣ

Oι Δημόσιες Συμβάσεις Στην Ελλάδα

H νέα μελέτη της διαΝΕΟσις αποτυπώνει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του ν.4412/2016 που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα και καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Οι δημόσιες συμβάσεις για τα δημόσια έργα, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τις μελέτες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων και της εφαρμογής τους. Οι συζητήσεις αυτές δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο, όπου Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ρυθμίσει τα σχετικά θέματα. Η ενωσιακή νομοθεσία ενσωματώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 4412/2016, ο οποίος αποτελεί έκτοτε το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών στην Ελλάδα.

Ο ν. 4412/2016 βελτίωσε πολύ το παλιότερο ρυθμιστικό πλαίσιο αλλά εξακολουθεί να συζητείται ως προς τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του. Οι περισσότερες από τις δυσλειτουργίες και τις παθογένειες που οδηγούν σε καθυστερήσεις, ακυρώσεις διαγωνισμών, υπερκοστολογήσεις και άλλα γνώριμα φαινόμενα, εξακολουθούν να επιβιώνουν.

Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία γίνονται συζητήσεις για μια σφαιρική αναθεώρηση του νόμου, η διαΝΕΟσις ανάθεσε σε τετραμελή ομάδα ειδικών, αποτελούμενης από τους Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο, Σπύρο Βλαχόπουλο, Λεωνίδα Φιλόπουλο και Γιώργο Θ. Ζώη, να μελετήσουν και να καταγράψουν τα προβλήματα της διαδικασίας ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από το κράτος, και να καταλήξουν σε μια σειρά από προτάσεις για τις αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες.

Δημόσια Έργα, Προμήθειες, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες:
Ο Νόμος 4412/2016 Και Η Εφαρμογή Του (PDF)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Επίσης, στο πλαίσιο της σειράς podcast "Με Απλά Λόγια" της διαΝΕΟσις, ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Βλαχόπουλος εξηγεί το περίπλοκο ζήτημα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, σε μια συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση, εδώ: