ΕΡΕΥΝΕΣ

Δημόσιες Συμβάσεις, Προμήθειες Και Έργα

Μια σειρά ερευνητικών δημοσιεύσεων της διαΝΕΟσις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες καταλήγουν σε μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Οι δημόσιες συμβάσεις για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των λειτουργιών του κράτους. Το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα υποφέρει από χρόνιες παθογένειες, τόσο στους σχετικούς νόμους όσο και στην εφαρμογή τους. Οι παθογένειες αυτές προκαλούν προβλήματα στο ίδιο το κράτος αλλά και στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με αυτό.

H προηγούμενη προσπάθεια να αλλάξει το πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις και να ενσωματωθεί η ενωσιακή νομοθεσία στο ελληνικό δίκαιο έγινε με τον ν. 4412/2016. Παρά τις βελτιώσεις που εισήγαγε ο νόμος αυτός, πολλά προβλήματα παρέμειναν. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2021, ψηφίστηκε ένας νέος νόμος, ο ν. 4782/2021, ο οποίος τροποποίησε σημαντικά τον 4412/2016.

Η πιο πρόσφατη έκθεση της διαΝΕΟσις για τις δημόσιες συμβάσεις παρουσιάζει και σχολιάζει το σύνολο των αλλαγών και καινοτομιών που έφερε ο ν. 4782/2021, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής του. Την έκθεση υπογράφουν ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, Σπύρος Βλαχόπουλος, και ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έκθεσης εδώ, ενώ παρακάτω θα βρείτε ολόκληρη την έκθεση, καθώς και μια σύντομη καταγραφή των βασικών της στοιχείων:

ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ: ΤΙ ΆΛΛΑΞΕ ΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΠΡΑΚΤΙΚΉ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (PDF)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (PDF)

Τον Οκτώβριο του 2020, η διαΝΕΟσις είχε δημοσιεύσει μια εκτενή έρευνα για τον ν. 4412/2016 και τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε εκπονηθεί από τους Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλο, Σπύρο Βλαχόπουλο, Λεωνίδα Φιλόπουλο και Γιώργο Θ. Ζώη, οι οποίοι μελέτησαν και κατέγραψαν τα προβλήματα της διαδικασίας ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από το κράτος, καταλήγοντας σε μια σειρά από προτάσεις για τις αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες. Παρακάτω θα βρείτε ολόκληρη την έκθεση και μια πιο σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της, ενώ εδώ μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψή της.

Δημόσια Έργα, Προμήθειες, Μελέτες και Συναφείς Υπηρεσίες:
Ο Νόμος 4412/2016 Και Η Εφαρμογή Του (PDF)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)

Επίσης, στο πλαίσιο της σειράς podcast "Με Απλά Λόγια" της διαΝΕΟσις, ο καθηγητής δημοσίου δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Βλαχόπουλος εξήγησε το περίπλοκο ζήτημα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, σε μια συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση, εδώ: