ΕΡΕΥΝΕΣ

Τεχνική Εκπαίδευση Και Διά Βίου Μάθηση Στην Ελλάδα

Μια σειρά από έρευνες για την τεχνική εκπαίδευση και την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στη χώρα μας.

H Eλλάδα είναι ουραγός στην ΕΕ στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (ΕΚΕ), καθώς διαχρονικά καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο του γενικού ενήλικου πληθυσμού όσο και των ανέργων, των εργαζομένων, και των ατόμων με χαμηλά προσόντα. Παράλληλα, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις και σε όλες τις μετρήσεις που αξιολογούν την τεχνική εκπαίδευση που παρέχεται σε νέους και ενήλικες. Καθότι στην εποχή μας η εκπαίδευση και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού έχουν αναδειχθεί σε παράγοντες που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η διαΝΕΟσις έχει ξεκινήσει μια σειρά από ερευνητικά projects για να χαρτογραφήσει τα προβλήματα και να προτείνει τις απαραίτητες λύσεις. 

Το Σεπτέμβριο του 2022 δημοσιεύτηκε μια έρευνα για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), από ομάδα ερευνητών υπό τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Μιλτιάδη Νεκτάριο. Οι ερευνητές κατέγραψαν το πώς λειτουργεί το σύστημα ΕΕΚ στη χώρα μας -και με τι αποτελέσματα, ανέλυσαν το πώς λειτουργούν αντίστοιχα συστήματα σε άλλες χώρες, και κατέληξαν σε μια σειρά από 16 προτάσεις πολιτικής για αλλαγές που μπορούν να υλοποιηθούν και εδώ. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)

Toν Σεπτέμβριο του 2021 δημοσιεύσαμε μια έρευνα για την ΕΚΕ, η οποία εκπονήθηκε με συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αλέξη Κόκκο. Η έρευνα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εντοπίζει τα δομικά προβλήματα του θεσμού και προτείνει μια σειρά από προτάσεις που αποβλέπουν στη ριζική αναβάθμιση της ΕΚΕ προκειμένου να καταστεί οργανική συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)

Νωρίτερα, τον Δεκέμβρη του 2020, δημοσιεύτηκαν δύο κείμενα για την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση τόσο των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και των ενηλίκων. Στο πρώτο από αυτά, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά Μιλτιάδης Νεκτάριος και ομάδα ερευνητών αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιου επιπέδου, και προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τη διόρθωση της πολύ προβληματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα. Στο δεύτερο, ο ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αλέξης Κόκκος γράφει για το πώς λειτουργεί η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα και για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα μπορέσουν να βελτιώσουν τα πολύ ανησυχητικά αποτελέσματα και σε αυτό τον τομέα. Μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (PDF)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ -ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (PDF)

Στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η διαΝΕΟσις διοργάνωσε μια δημόσια συζήτηση στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη ΔΕΘ με τίτλο "Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα", την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία συντόνισε ο Senior Editor της διαΝΕΟσις Ηλίας Νικολαΐδης, παρουσιάστηκαν σειρά σχετικών ερευνών της διαΝΕΟσις από μέλη των ερευνητικών ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν:

  •  Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και επιστημονικός υπεύθυνος του κειμένου πολιτικής της διαΝΕΟσις για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα.
  • Νάνσυ Πουλούδη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της επιστημονικής ομάδας του κειμένου πολιτικής της διαΝΕΟσις για ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα στη μετα - κορωνοϊό εποχή.
  • Γιώργος Κουλαουζίδης, Επίκ. Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μέλος της επιστημονικής ομάδας της νέας μελέτης της διαΝΕΟσις για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ελλάδα

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκδήλωση, εδώ: