ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο Πολιτισμός Ως Μοχλός Ανάπτυξης

Πώς θα μπορούσε η χώρα μας να αξιοποιήσει καλύτερα την πολιτιστική/δημιουργική βιομηχανία της; Η διαΝΕΟσις ανοίγει τη συζήτηση.

Όπως έχει αποδειχτεί σε πολλές άλλες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες, η πολιτιστική/δημιουργική βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, αναζωογόνησης περιοχών και αναπτυξιακό εργαλείο συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στον τουρισμό και την απασχόληση. Με ποιους τρόπους θα μπορούσε η Ελλάδα να αξιοποιήσει αυτούς τους κλάδους, εκμεταλλευόμενη την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τη γεωγραφική της θέση; 

Η διαΝΕΟσις ανοίγει τη συζήτηση για τη δημιουργική οικονομία με μια σειρά από άρθρα και έρευνες. Η πιο πρόσφατη είναι μια έρευνα για την κινηματογραφική παραγωγή στην Ελλάδα, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2021. Η έρευνα καταγράφει την αυξημένη ζήτηση για την παραγωγή κινηματογραφικών παραγωγών και τηλεοπτικών σειρών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τον αντίκτυπο της αύξησης αυτής στην τοπική οικονομία, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα, όπως η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του κλάδου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ και να δείτε μια συνοπτική καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων εδώ.

Διαβάστε τη δημοσιογραφική έρευνα για την κινηματογραφικη παραγωγη στην ελλαδα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ (PDF)

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αρθρογραφία της διαΝΕΟσις για τα θέματα του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας.