Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα

ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Φοροδιαφυγή Στην Ελλάδα

Photography: srgpicker / Flickr

Πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα; Ποιοί φοροδιαφεύγουν και πόσο; Τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Η έρευνα της διαΝΕΟσις δίνει τις απαντήσεις.

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο οξύ: Σύμφωνα με μελέτες η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, πράγμα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική κατάστασή της.

Αλλά πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα; Ποιοι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, και πόσο; Ποιο είναι το μέγεθος της παραοικονομίας;

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με την Ernst & Young, χαρτογραφεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος και τη φύση του προβλήματος -καταρρίπτοντας μια σειρά από μύθους στην πορεία- και διατυπώνει μια σειρά από λύσεις για την αντιμετώπισή του. 

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική έκθεση εδώ: 

Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

Μια σύνοψη των συμπερασμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε αυτή τη σελίδα θα προστίθενται άρθρα και εκθέσεις που θα συμπληρώσουν την έρευνα και θα εμβαθύνουν στα ευρήματά της.