ΕΡΕΥΝΕΣ

Το Μοντέλο Της Κυκλικής Οικονομίας Στο Ελληνικό Παραγωγικό Σύστημα

Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιδράσεις στην ελληνική οικονομία.

Καθώς ο πληθυσμός του πλανήτη μεγαλώνει και οι κοινωνίες αναπτύσσονται, εμφανίζεται ολοένα και πιο έντονο το πρόβλημα της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων. Είναι πλέον, επιτακτική ανάγκη, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, να γίνει ολόκληρη η οικονομική δραστηριότητα πιο βιώσιμη και λιγότερο σπάταλη. Ο μετασχηματισμός του γραμμικού υποδείγματος παραγωγής σε κυκλικό αποτελεί τη μόνη λύση για τον περιορισμό της χρήσης υλικών πόρων αλλά και της παραγωγής αποβλήτων χωρίς να περιορίζεται η διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης. Η ανάγκη αυτή βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Τι είναι, όμως, μια "κυκλική οικονομία"; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια τα οφέλη που φέρνει και πώς μπορεί να γίνει πράξη και στη χώρα μας;

Μια ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή Νίκου Βέττα ανέλαβε για λογαριασμό της διαΝΕΟσις τη σύνταξη μιας πλήρους και αναλυτικής μελέτης για τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να συμβούν και στην ελληνική οικονομία για τη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία. Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2022, οι ερευνητές αναλύουν τα βασικά δεδομένα, τις θεσμικές αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί, τους στόχους της χώρας για το μέλλον και τις σημαντικότερες προκλήσεις που προκύπτουν. Κάνουν, δε, και μια εκτίμηση για το όφελος μιας στροφής σε μια κυκλική οικονομία με όρους επίπτωσης στο ΑΕΠ και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η μελέτη καταλήγει σε ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής για τον μετριασμό των υφιστάμενων εμποδίων και την αποτελεσματικότερη προώθηση του υποδείγματος της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, τα βασικά της σημεία συγκεντρωμένα σε ένα PDF εδώ, και ολόκληρη τη μελέτη εδώ (PDF).

Κυκλικh οικονοΜΙα: Ευκαιρiες, προκλΗσεις και επιδρaσεις στην ελληνικΗ οικονομiα (PDF)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)