ΕΡΕΥΝΕΣ

"Πράσινη" Και Κυκλική Οικονομία

Ευκαιρίες, προκλήσεις και επιδράσεις στις επιχειρήσεις και στην οικονομία.

Η κλιματική αλλαγή, οι κοινωνικές αλλαγές αλλά και οι συνεχόμενες μεγάλες κρίσεις των τελευταίων δύο δεκαετιών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες των χωρών. Η διαΝΕΟσις ανοίγει τη συζήτηση για την ανάγκη υιοθέτησης νέων, πιο βιώσιμων μοντέλων οικονομικής ανάπτυξης τα οποία, παρά τις προκλήσεις στην εφαρμογή τους, θα επιφέρουν ευκαιρίες και θετικές επιδράσεις στις επιχειρήσεις και στην ελληνική οικονομία.

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση αφορά την ανάδειξη των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance – Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Διακυβέρνηση) σε βασικό παράγοντα λήψης επενδυτικών αποφάσεων και άντλησης χρηματοδότησης. Το νέο κείμενο πολιτικής της διαΝΕΟσις που υπογράφεται από ομάδα ακαδημαϊκών του ΕΜΠ -συγκεκριμένα από τον καθηγητή Χάρη Δούκα, την ερευνήτρια Ελένη Κανέλλου και τον επίκουρο καθηγητή Βαγγέλη Μαρινάκη- χαρτογραφεί αναλυτικά τις ανάγκες που οδήγησαν τους επενδυτές να χρησιμοποιούν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, όπως τα κριτήρια ESG, για τις αποφάσεις τους, αναφέρεται εκτενώς στις εκθέσεις βιωσιμότητας όπως και στα πρότυπα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τους και υπογραμμίζει τα εμπόδια και τις προκλήσεις στην υιοθέτηση των πρακτικών ESG.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη του κειμένου εδώ, ενώ παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πολιτικής καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών σημείων του:

 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ESG ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ BΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (PDF)

Είχε προηγηθεί, τον Οκτώβριο του 2022, η δημοσίευση μιας αναλυτικής μελέτης που υπογράμμιζε την ανάγκη μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας προς ένα κυκλικό μοντέλο παραγωγής. Η ανάγκη αυτή βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της πολιτικής για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Η μελέτη, η οποία υλοποιήθηκε από μια ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή, Νίκου Βέττα, αποτυπώνει τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να συμβούν και στην ελληνική οικονομία για τη μετάβαση προς ένα κυκλικό μοντέλο, αναλύει τα βασικά δεδομένα, τις θεσμικές αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί, τους στόχους της χώρας για το μέλλον και τις σημαντικότερες προκλήσεις που προκύπτουν. Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα προχωράει μια εκτίμηση για το όφελος μιας στροφής σε μια κυκλική οικονομία με όρους επίπτωσης στο ΑΕΠ και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η μελέτη καταλήγει σε ένα σύνολο προτάσεων πολιτικής για τον μετριασμό των υφιστάμενων εμποδίων και την αποτελεσματικότερη προώθηση του υποδείγματος της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, τα βασικά της σημεία συγκεντρωμένα σε ένα PDF εδώ, και ολόκληρη τη μελέτη εδώ (PDF).

Κυκλικh οικονοΜΙα: Ευκαιρiες, προκλΗσεις και επιδρaσεις στην ελληνικΗ οικονομiα (PDF)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)