Ιούνιος 2016

Αριθμοί: Oι Δεξιότητες Των Ελλήνων Σύμφωνα Με Τον ΟΟΣΑ

Πόσο ικανοί είναι οι ενήλικες Έλληνες; Πώς τα πάνε σε βασικές επαγγελματικές και γνωσιακές δεξιότητες, σε σύγκριση με ενήλικες από άλλες 40 χώρες;