Αρθρογραφια |

Αριθμοί: Η Ελλάδα Στην Έκθεση Ανταγωνιστικότητας Τουρισμού Του WEF

Στην τελευταία έκθεση του World Economic Forum για τον παγκόσμιο τουρισμό, η οποία βαθμολογεί 141 οικονομίες, η Ελλάδα κατάσσεται στην 31η θέση.

Κάθε 2 χρόνια το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) δημοσιεύει την "Travel and Tourism Competitiveness Report", μία έκθεση για την ανταγωνιστικότητα στον τομέα του τουρισμού. Το WEF μελετά δείκτες και πολιτικές που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου σε 141 οικονομίες του πλανήτη και τις κατατάσσει ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Τα αποτελέσματα της φετινής έκθεσης, που μόλις κυκλοφόρησε, είναι διαθέσιμα εδώ:

LINK  PDF  DATASET

Για να καταλήξει στο δείκτη και την τελική κατάταξη, το WEF χρησιμοποιεί 14 βασικές κατηγορίες κριτηρίων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ικανότητα μίας χώρας να αναπτύξει και να συντηρήσει μία βιώσιμη βιομηχανία τουρισμού, αναψυχής και ταξιδιού. Περιλαμβάνουν κριτήρια που αφορούν το επιχειρηματικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της κάθε χώρας, το πολιτικό περιβάλλον σε σχέση με τις πολιτικές τουρισμού, τις υποδομές, και τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους. Αυτές οι κατηγορίες αποτελούνται από συνολικά 90 δείκτες που μετρούν συγκεκριμένα βασικά μεγέθη, από τον αριθμό γιατρών ανά 1000 κατοίκους και το πλήθος των εγχώριων αερογραμμών, μέχρι το κόστος εργασίας και τον αριθμό πολιτιστικών περιοχών προστατευμένων από την UNESCO. Από την επεξεργασία αυτών των στοιχείων προκύπτει ο τελικός δείκτης, σύμφωνα με τον οποίο βαθμολογούνται και κατατάσσονται οι 141 χώρες.

Οι 10 πρώτες στη φετινή κατάταξη ήταν οι εξής:

countries_tourism

Η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα σε αυτές. Επίσης δεν εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις ούτε σε άλλους δείκτες, όπως για παράδειγμα στην κατάταξη των οικονομιών που δίνουν τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στον τουρισμό:

tourism_priority

Στην κατάταξη της φετινής έκθεσης η Ελλάδα καταλαμβάνει την 31η θέση, μια ελάχιστη βελτίωση από την έκθεση του 2013, όταν είχε καταλάβει την 32η. Στις επιμέρους κατηγορίες της κατάταξης, η οικονομία της χώρας υστερεί σημαντικά σε δύο από τις 14 κατηγορίες κριτηρίων: Στην ανταγωνιστικότητα των τιμών της (#113 -με κύριο υπαίτιο τις τιμές των καυσίμων) και στο επιχειρηματικό κλίμα (#104 -με κύριους υπαίτιους τη φορολογία και τα εμπόδια στις άμεσες ξένες επενδύσεις). Αντίθετα, τα πάει πολύ καλά στην κατηγορία της υγείας και της υγιεινής (#9 -καθώς κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο σε πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε χαμηλά ποσοστά κρουσμάτων του HIV) και στην κατηγορία των τουριστικών υποδομών (#12 -καθώς κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο σε πλήθος μεγάλων εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και δεύτερη σε πλήθος ξενοδοχειακών κλινών κατά κεφαλήν). Αναλυτικά:

Greece_WEF

Σύμφωνα με την έκθεση, ο κλάδος του τουρισμού εξακολουθεί να αναπτύσσεται παγκοσμίως, με τις συνολικές αφίξεις να φτάνουν τα 1,14 δισεκατομμύρια το 2014. Υπολογίζεται πως ο τουρισμός αντιστοιχεί πλέον στο 9,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ και, άμεσα ή έμμεσα, προσφέρει εργασία σε 266 εκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με το World Travel & Tourism Council, μέχρι το 2022 μία στις 10 θέσεις εργασίας παγκοσμίως θα βρίσκονται στον τομέα του τουρισμού.

Μπορείτε να δείτε την κατανομή των 141 οικονομιών που περιλαμβάνονται στην έκθεση στον εξής interactive χάρτη:

 

Μπορείτε να βρείτε πολύ περισσότερες μελέτες και εκθέσεις φορέων και οργανισμών από όλο τον κόσμο στη βάση δεδομένων "Μετρώντας την Ελλάδα".