Αρθρογραφια |

"Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες"; Οι Απαντήσεις Σε 68 Διαγράμματα

Η μεγάλη αξιακή έρευνα της διαΝΕΟσις είναι αχανής. Εδώ, όμως, μπορείτε να δείτε όλες τις απαντήσεις του γενικού πληθυσμού συγκεντρωμένες σε μία σελίδα.

Η έρευνα "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες" περιλαμβάνει 69 ερωτήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν πολλά επιμέρους ερωτήματα. Συνολικά μετράει πάνω από 200 παραμέτρους, πράγμα που κάνει την ενδελεχή μελέτη της χρονοβόρα διαδικασία (όπως διαπιστώσαμε και στην πράξη).

Όλα τα γραφήματα δείχνουν τις απαντήσεις των πολιτών στην έρευνα του Απριλίου, εκτός από τις ερωτήσεις που επαναλήφθηκαν το Νοέμβριο -εκεί το εκάστοτε γράφημα απεικονίζει τις απαντήσεις των πολιτών και στις δύο έρευνες.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα όλων των ερωτήσεων, αναλυτικά, εδώ:

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (PDF)ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (PDF)ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ (PDF)ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ (PDF)ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ (PDF)ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (XLS)

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (PDF)ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (XLS)

Ερώτηση 1: Συνολική αποτίμηση από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Noέμβριος 2015)


 

 

Ερώτηση 2: Σε ποιους τομείς η Ελλάδα βγαίνει έως σήμερα κερδισμένη ή ζημιωμένη από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση; (Nοέμβριος 2015)


 

 

Ερώτηση 3: Ποιος βγήκε περισσότερο ωφελημένος, συνολικά, από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

ti_pistevoun_oi_ellines3


 

Ερώτηση 4: Τομείς στους οποίους έχει βγει κερδισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συμμετοχή της Ελλάδας

ti_pistevoun_oi_ellines4

 


 

 

Ερώτηση 5: Είναι εφικτή η σύγκλιση της Ελλάδας με τον μέσο όρο των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ευρωζώνης;

ti_pistevoun_oi_ellines5

 


 

Ερώτηση 6: Πως θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας;

ti_pistevoun_oi_ellines6

 


 

 

 

Ερώτηση 7: Απειλούνται η εθνική μας ταυτότητα και οι εθνικές μας παραδόσεις από την ΕΕ;

ti_pistevoun_oi_ellines7

 


 

 

Ερώτηση 8: Άποψη για την παραμονή στο Ευρώ (Νοέμβριος 2015)

 


 

Ερώτηση 9: Άποψη για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Νοέμβριος 2015)

ti_pistevoun_oi_ellines_epanalliptiki_Noemvriou5

 


 

 

Ερώτηση 10: Άποψη για το ενδεχόμενο παραχώρησης ενός επιπλέον τμήματος της εθνικής μας κυριαρχίας στην Ε.Ε., στην προοπτική μιας Ευρώπης πολιτικά ενωμένης (Νοέμβριος 2015)

 


 

Ερώητηση 11: Μπορεί να υπάρξει μια εθνική οικονομική στρατηγική μέσα στο πλαίσιο της Ε.Ε;

ti_pistevoun_oi_ellines11

 


 

 

Ερώτηση 12: Άποψη για την κρίση χρέους και τη στάση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νοέμβριος 2015)

 


 

Ερώτηση 13: Άποψη για το ενδεχόμενο τα συμφέροντα της Ελλάδας να διασφαλίζονται περισσότερο με μια προνομιακή σχέση με κάποια άλλη χώρα αντί της συμμετοχής στην ευρωζώνη (Νοέμβριος 2015)

 


 

Ερώτηση 14: Έχει κάτι σημαντικό να προσφέρει η Ελλάδα στη Δύση;

ti_pistevoun_oi_ellines14

 


 

 

Ερώτηση 15: Άποψη για την παγκοσμιοποίηση και την Ελλάδα

ti_pistevoun_oi_ellines15

 


 

Ερώτηση 16: Βαθμός υπερηφάνειας που είναι Έλληνες

ti_pistevoun_oi_ellines16

 


 

Ερώτηση 17: Βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε παρακμή;

ti_pistevoun_oi_ellines17

 


 

 

Ερώτηση 18: Μπορεί να αναστραφεί η παρακμή της Ελλάδας;

 

ti_pistevoun_oi_ellines18

 


 

 

Ερώτηση 19: Άποψη για τα αίτια της κρίσης που περνάει η Ελλάδα (Νοέμβριος 2015)

 


 

 

Ερώτηση 20: Πόσο ευθύνεται για την οικονομική κρίση ο καθένας από τους παρακάτω παράγοντες;

ti_pistevoun_oi_ellines20

 


 

 

Ερώτηση 21: Άποψη για το μέγεθος και την ένταση της επέμβασης του κράτους στην οικονομία

ti_pistevoun_oi_ellines21

 


 

Ερώτηση 22: Αποψη για το μέγεθος του δημοσίου τομέα

ti_pistevoun_oi_ellines22

 


 

 

Ερώτηση 23: Άποψη για το ενδεχόμενο βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος τομέας σε περίπτωση κατάργησης της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

 


 

 

Ερώτηση 24: Άποψη για το ύψος της φορολογίας και την ύπαρξη ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας (Νοέμβριος 2015)

 


 

Ερώτηση 25: Άποψη υπέρ ή κατά των ιδιωτικοποιήσεων των οργανισμών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Νοέμβριος 2015)

 


 

 

Ερώτηση 26: Ποιά αιτία εξηγεί καλύτερα τη μεγάλη έκταση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα;

ti_pistevoun_oi_ellines26

 


 

 

Ερώτηση 27: Απόψεις που σχετίζονται με τη φοροδιαφυγή

ti_pistevoun_oi_ellines27

 


 

 

Ερώτηση 28: Τι είναι το σημαντικότερο για να επιτύχει κάποιος στην Ελλάδα;

ti_pistevoun_oi_ellines28

 


 

 

Ερώτηση 29: Υπέρ ή κατά των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα;

ti_pistevoun_oi_ellines29

 


 

 

Ερώτηση 30: Άποψη για τις θετικές και αρνητικές συνέπειες των ξένων επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας

ti_pistevoun_oi_ellines30

 


 

 

Ερώτηση 31: Απόψεις που σχετίζονται με τις ξένες επενδύσεις

ti_pistevoun_oi_ellines31

 


 

 

Ερώτηση 32: Απόψεις για την σειρά προτεραιότητας και την αμεσότητα των μεταρρυθμίσεων

ti_pistevoun_oi_ellines32

 


 

Ερώτηση 33: Επιλογή για τον τύπο δουλειάς που θα προτιμούσαν

ti_pistevoun_oi_ellines33

 


 

 

Ερώτηση 34: Επιλογή ανάμεσα σε μια δουλειά με μέτριο μισθό αλλά με σταθερότητα και σε μια δουλειά με μεγάλες αποδοχές που δεν προσφέρει εργασιακή ασφάλεια

ti_pistevoun_oi_ellines34

 


 

 

Ερώτηση 35: Οι έλληνες και η εργασία

ti_pistevoun_oi_ellines35

 


 

 

Ερώτηση 36: Στάση απέναντι στις βασικές έννοιες της οικονομίας και της πολιτικής (Νοέμβριος 2015)

 


 

 

Ερώτηση 37: Απόψεις για τους μετανάστες στην Ελλάδα (Νοέμβριος 2015)

 


 

 

Ερώτηση 38:  Τι πρέπει να γίνει με τους παράνομους μετανάστες στη χώρα μας; (Νοέμβριος 2015)

 


 

 

Ερώτηση 39: Άποψη για το φαινόμενο του ρατσισμού στην Ελλάδα

ti_pistevoun_oi_ellines39

 


 

 

Ερώτηση 40: Άποψη για την ύπαρξη ρατσιστικής βίας στην ελληνική κοινωνία

ti_pistevoun_oi_ellines40

 


 

 

Ερώτηση 41: Άποψη για το ενδεχόμενο έξαρσης της ρατσιστικής βίας στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία 2-3 χρόνια

ti_pistevoun_oi_ellines41

 


 

 

Ερώτηση 42: Είναι δικαιολογημένη η ρατσιστική βία;

ti_pistevoun_oi_ellines42

 


 

Ερώτηση 43: . Άποψη για την απόκτηση ελληνικής υπηκοότητας για τα παιδιά των νόμιμων μεταναστών

ti_pistevoun_oi_ellines43

 


 

 

Ερώτηση 44: Απόψεις για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων

ti_pistevoun_oi_ellines44

 


 

 

Ερώτηση 45: Άποψη για την επαναφορά της θανατικής ποινής για ορισμένα εγκλήματα

ti_pistevoun_oi_ellines45

 


 

 

Ερώτηση 46: Άποψη για τη νομιμοποίηση χρήσης των μαλακών ναρκωτικών

ti_pistevoun_oi_ellines46

 


 

Ερώτηση 47: Πίστη στο Θεό

ti_pistevoun_oi_ellines47

 


 

 

Ερώτηση 48: Για την σχέση με την θρησκεία

ti_pistevoun_oi_ellines48

 


 

 

Ερώτηση 49: Άποψη για την πηγή χρηματοδότησης της μισθοδοσίας των κληρικών

ti_pistevoun_oi_ellines49

 


Ερώτηση 50: Άποψη για την ανέγερση χώρων θρησκευτικής λατρείας μουσουλμάνων (τζαμιά) στην Ελλάδα

ti_pistevoun_oi_ellines50

 


 

Ερώτηση 51: Άποψη για την ανέγερση χώρων θρησκευτικής λατρείας μουσουλμάνων (τζαμιά) στην περιοχή που ζουν

ti_pistevoun_oi_ellines51

 


 

 

Ερώτηση 52: Τι πρέπει να ισχύει για να θεωρείται κάποιος Έλληνας;

ti_pistevoun_oi_ellines52

 

 


 

 

Ερώτηση 53: Υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από την κοινοβουλευτική δημοκρατία; (Νοέμβριος 2015)

 


 

 

Ερώτηση 54: Απόψεις για το πολιτειακό περιβάλλον

ti_pistevoun_oi_ellines54

 


 

Ερώτηση 55: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη δημοκρατία στην σημερινή Ελλάδα

ti_pistevoun_oi_ellines55

 


 

 

 

Ερώτηση 56: Βαθμός εμπιστοσύνης στους θεσμούς (Νοέμβριος 2015)

ti_pistevoun_oi_ellines_epanalliptiki_Noemvriou18

 

 


 

Ερώτηση 57:  Τοποθέτηση στην ιδεολογική κλίμακα (Νοέμβριος 2015)

 


 

 

Ερώτηση 58: Ποιος χαρακτηρισμός ή ποια ταυτότητα ταιριάζει καλύτερα στις ιδέες των ερωτώμενων; (Νοέμβριος 2015)

 


 

Eρώτηση 59: Επιλογή της ιδιωτικής έναντι της δημόσιας εκπαίδευσης για τα παιδιά

ti_pistevoun_oi_ellines60


Ερώτηση 60: Βαθμός συμφωνίας με τη λειτουργία μη κρατικών Πανεπιστημίων

ti_pistevoun_oi_ellines61


Ερώτηση 62: Υπέρ ή κατά της καταβολής κάποιων διδάκτρων στα δημόσια Πανεπιστήμια;

ti_pistevoun_oi_ellines63


Ερώτηση 64: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προάγει την καινοτομία;

ti_pistevoun_oi_ellines64


Ερώτηση 65: Άποψη για τις προτεραιότητες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

ti_pistevoun_oi_ellines65


Ερώτηση 66: Είναι μοντέρνα χώρα η Ελλάδα;

ti_pistevoun_oi_ellines66


Ερώτηση 67: Σχέση σύγχρονης Ελλάδας με τον πολιτισμό του παρελθόντος

ti_pistevoun_oi_ellines67


Ερώτηση 68: Σε ποια κοινωνική τάξη ανήκουν οι ερωτώμενοι; (Νοέμβριος 2015)


Ερώτηση 69: Το εύρος των αναγκών που καλύπτει το οικογενειακό εισόδημα

ti_pistevoun_oi_ellines69