Αρθρογραφια |

Ιδέες: Η Προστασία Των Κρίσιμων Υποδομών Στην Ελλάδα

Λίγα λόγια για την έρευνα της διαΝΕΟσις σχετικά με την Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών της χώρας.


Σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ειδικά στις προηγμένες χώρες, η οικονομία, η διοίκηση, η βιομηχανία, η παραγωγή και άλλοι κρίσιμοι τομείς της καθημερινής ζωής εξαρτώνται από την συνεχή λειτουργία μίας σειράς  υποδομών.  Υποδομές όπως η παροχή ενέργειας και ύδρευσης, η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του internet, οι επικοινωνίες και άλλες παρόμοιες, χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες υποδομές.

Η διαΝΕΟσις ανέθεσε στην ομάδα του Εργαστηρίου ασφαλείας πληροφοριών & προστασίας κρίσιμων υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, να συντάξει μια ενδελεχή μελέτη για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών της Ελλάδας. Στο παραπάνω βίντεο, ο Δ. Γκρίτζαλης μιλάει για το θέμα και τα συμπεράσματα της έρευνας.

Η μελέτη χαρτογραφεί τις κρίσιμες υποδομές της Ελλάδας και προτείνει ένα λεπτομερές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προστασίας τους. Μπορείτε να την διαβάσετε ολόκληρη, εδώ:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (PDF)

A' MEΡΟΣ (PDF)

Β΄ ΜΕΡΟΣ (PDF)

Γ' ΜΕΡΟΣ (PDF)