Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

ΕΡΕΥΝΕΣ

Προστασία Κρίσιμων Υποδομών

Photography: Michael Kappel / Flickr

Η διαΝΕΟσις σχεδιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της Ελλάδας και, ειδικότερα, αναδεικνύει το θέμα της προστασίας των γεφυρών της χώρας.

Γιατί είναι σημαντικό να έχει μια χώρα "στρατηγική προστασίας" των κρίσιμων υποδομών της; Πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι υποδομές; Και τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές της πιο αποτελεσματικά;

Η διαΝΕΟσις ξεκίνησε μια σειρά από έρευνες και μελέτες για το θέμα. Το 2019 δημοσιεύτηκε μια μελέτη μηχανικών από τον ΣΠΜΕ για την κατάσταση των γεφυρών στην Ελλάδα. Μια ομάδα μηχανικών από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, υπό το συντονισμό του Δρ. Βασίλειου Μπαρδάκη, ετοίμασε μια έκθεση η οποία καταγράφει τη σημερινή κατάσταση στη χώρα μας, επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν το πρόβλημα άλλες χώρες και καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις για την ενίσχυση των οδικών υποδομών.

ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

 

 

Tο 2016 η διαΝΕΟσις ανέθεσε στην ομάδα του Εργαστηρίου ασφαλείας πληροφοριών & προστασίας κρίσιμων υποδομών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συντονιστή τον αναπληρωτή πρύτανη του Ο.Π.Α. καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, να συντάξει μια ενδελεχή μελέτη για την προστασία των Κρίσιμων Υποδομών της Ελλάδας. Η μελέτη καταλήγει στην περιγραφή ενός λεπτομερούς στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη μιας πολιτικής προστασίας των κρίσιμων υποδομών της χώρας.

Η μελέτη αποτελείται από μια επιτελική σύνοψη που παρουσιάζει τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματα, και τρία διακριτά μέρη. Την επιτελική σύνοψη μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (PDF)

Στο Α' Μέρος ("Καταγραφή Κρίσιμων Εθνικών Υποδομών και Διασυνδέσεων") περιέχεται μια επισκόπηση των μεθόδων καταγραφής των κρίσιμων υποδομών, μια καταγραφή των εμπλεκόμενων φορέων (ευρωπαϊκών και εθνικών) και μια αναλυτική λίστα υποψηφίων κρίσιμων υποδομών στην Ελλάδα με έμφαση στους κλάδους της Ενέργειας, τών Μεταφορών και των Τεχνολογιών Πληροφοριών κι Επικοινωνιών.

A' MEΡΟΣ (PDF)

Στο Β' Μέρος περιγράφεται μια δομημένη μεθοδολογία εντοπισμού και αξιολόγησης κρίσιμων υποδομών, και μια αξιολόγηση των υποψηφίων εθνικών κρίσιμων υποδομών που είχαν αναφερθεί στο Α' Μέρος.

Β΄ ΜΕΡΟΣ (PDF)

Στο Γ' Μέρος περιγράφεται μια ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας, η οποία περιέχει συγκεκριμένες δράσεις ταξινομημένες σε τομείς προτεραιότητας. Προκύπτει ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους υφιστάμενους φορείς πολιτικής προστασίας.

Γ' ΜΕΡΟΣ (PDF)

Eπίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο του Podcast "Με Απλά Λόγια", στο οποίο ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Βασίλης Μπαρδάκης  μιλάει για τη σημερινή κατάσταση, για τους πιθανούς κινδύνους και για τους τρόπους με τους οποίους θα εξασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών των κρίσιμων υποδομών της χώρας.