Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα

Συνάντηση Εργασίας Για Τις Επιπτώσεις Της Κλιματικής Αλλαγής

Παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ευρήματα της έρευνας της διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία.

Την Τετάρτη 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας (workshop) στην οποία παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα ευρήματα της έρευνας της διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία.

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις Διονύσης Νικολάου, ενώ ομιλητές ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιστημονικός υπεύθυνος της έρευνας Κωνσταντίνος Καρτάλης και οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλη της επιστημονικής ομάδας της έρευνας Δημήτρης Οικονόμου και Χάρης Κοκκώσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκαν επιμέρους παρουσιάσεις και συζητήσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις, στον χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και στους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Τη συνάντηση παρακολούθησαν εκπρόσωποι Υπουργείων (Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Πολιτισμού, Παιδείας, Εθνικής Άμυνας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες & Δήμοι), περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων.

Μέσα από τη συζήτηση και την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων τονίστηκε η σοβαρότητα του επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και αναδείχθηκαν επιμέρους πτυχές των επιπτώσεων αυτών.