Εθνική Στρατηγική Για Την Κλιματική Κρίση

Μια συνεργασία της διαΝΕΟσις με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

HδιαΝΕΟσις, σε συνέχεια σειράς ερευνών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, ανακοινώνει μια συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Κρίση και την Πολιτική Προστασία. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η διαΝΕΟσις θα συμμετάσχει αφιλοκερδώς στον σχεδιασμό έρευνας κοινής γνώμης για τη διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των πολιτών σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της, καθώς και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων ως προς την αξιολόγηση πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στην πρόληψη, την προσαρμογή και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Την έρευνα θα εκπονήσει η εταιρεία ερευνών κοινής γνώμης Metron Analysis.

Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εδώ