Ερευνητική Ομάδα Προγράμματος "Ελληνική Διασπορά", Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης

Θέλουν Οι Έλληνες Της Διασποράς Να Ψηφίζουν;

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος για την "Ελληνική Διασπορά" του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης καταγράφει τις απόψεις των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου για το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού.