Γεράσιμος Μοσχονάς

Η Kρίση Tου Kορωνοϊού Yπό Tο Φως Του Παρελθόντος

Αλλάζει μετά κάθε μεγάλη κρίση η ισορροπία ανάμεσα στο κράτος και τις αγορές; Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν το μέγεθος της αλλαγής; Μια εκτενής ανάλυση του Καθηγητή Γεράσιμου Μοσχονά για τις πιθανές μεσοπρόθεσμες συνέπειες που θα έχει η σημερινή σύνθετη κρίση στις σχέσεις κράτους και αγορών.

Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες: Ένας Αξιακός Χάρτης Της Ελληνικής Κοινωνίας

Υπάρχουν διαιρετικές τομές στην ελληνική κοινωνία και αν ναι, είναι ίδιες ή παρόμοιες με αυτές των χρόνων πριν την κρίση; Η παρακάτω έκθεση αναλύει τα κεντρικά ευρήματα, εξάγει τα βασικά συμπεράσματα και συνοψίζει τα σημαντικά στοιχεία της έρευνας.