Νίκος Χ. Βαρσακέλης

Οι Επιπτώσεις Του Δημογραφικού Στην Οικονομία

O Καθηγητής Οικονομικών του ΑΠΘ, Νίκος Χ. Βαρσακέλης, αναλύει τις συνέπειες των δημογραφικών εξελίξεων σε μακροοικονομικό επίπεδο, με ειδική αναφορά στην Ελλάδα.