Εκδηλώσεις

Οι Νέοι Ελληνικοί Συνεταιρισμοί - Ένα Workshop

Τα ευρήματα της έρευνας της διαΝΕΟσις για τους νέους ελληνικούς συνεταιρισμούς παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν σε μία κλειστή συνάντηση εργασίας στην Αθήνα.

Η διαΝΕΟσις διοργάνωσε μία κλειστή συνάντηση εργασίας στην οποία παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν εκτενώς τα ευρήματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνά της για τους νέους ελληνικούς συνεταιρισμούς.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019, στην Αίγλη Ζαππείου, και σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι γεωργικών συνεταιρισμών από ολόκληρη την Ελλάδα, υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομικά στελέχη που δραστηριοποιούνται στον χώρο κ.ά. 

Την έναρξη των εργασιών χαιρέτισε ο γενικός διευθυντής της διαΝΕΟσις Διονύσης Νικολάου, ενώ στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Μαριάννα Σκυλακάκη, επιστημονική υπεύθυνη της έρευνας και Managing Partner της Τόπος Συμβουλευτικής, η οποία παρουσίασε το πλαίσιο της έρευνας της διαΝΕοσις, μέρος των ευρημάτων και συντόνισε τη συζήτηση που ακολούθησε. 

 

Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Κοινοτικών Πόρων Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, ο CEO της Stevia Hellas Χρήστος Σταμάτης, ο Δρ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Διευθυντής - Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας και ο Θεόδωρος Μπένος, Ερευνητής & Σύμβουλος της Τόπος Συμβουλευτικής

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ουσιαστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες, όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα πολιτικής βούλησης και καθορισμού ενός συγκεκριμένου πλαισίου προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για τη μετάβαση σε νέους υγιείς, εξωστρεφείς και ανταγωνιστικούς συνεργατικούς σχηματισμούς. Υπογραμμίστηκε δε, η σημασία του αγροδιατροφικού τομέα για την ελληνική οικονομία και σχολιάστηκαν εκτενώς θέματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στο μέλλον, όπως η έννοια της μεταποίησης. 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα της διαΝΕΟσις εδώ και μια σύνοψη με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας εδώ