ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις ανοίγει τον διάλογο για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στον αγροτικό κλάδο.

Ποια είναι η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ελληνική οικονομία; Πώς ερμηνεύεται η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής; Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν σε κατάρρευση τους παραδοσιακούς συνεταιρισμούς; Μπορούν τα νέα μοντέλα συνεργατικότητας να ξεπεράσουν τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να αναπτύξουν μια νέα δυναμική για τον κλάδο της αγροτικής παραγωγής; Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν στο θεσμικό πλαίσιο ώστε να υπάρξουν κίνητρα για τη δημιουργία υγιών συνεργατικών δομών;

Η διαΝΕΟσις προσπαθεί να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα μέσα από μία σειρά ερευνών που χαρτογραφούν την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας και περιγράφουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. 

Η μεγάλη έρευνα που δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2019 υπό τον συντονισμό της Μαριάννας Σκυλακάκη, αναλύει τα μοντέλα συνεργατικότητας στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, τεκμηριώνει τα αίτια της κατάρρευσης των παραδοσιακών ελληνικών συνεταιρισμών, αποτυπώνει τη νομοθετική και θεσμική πραγματικότητα στη χώρα μας, και συντάσσει ένα λεπτομερές σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα δώσει τη δυνατότητα σε υγιείς, νέου τύπου συνεργατικούς σχηματισμούς να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, και ολόκληρο το κείμενο εδώ

Ενα νεο μοντελο συνεργατικοτητας για τον πρωτογενη τομεα (PDF)

Το Νοέμβριο του 2017, η διαΝΕΟσις άνοιξε τον διάλογο για το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών δημοσιεύοντας μια ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα του Πέτρου Ευθυμίου, που αναλύει τα στοιχεία που ερμηνεύουν την κατάρρευση του προηγούμενου μοντέλου αγροτικής συνεργατικότητας και παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις συνεταιρισμών, με εξαγωγικό προσανατολισμό, που είναι βιώσιμοι και επιτυχημένοι.

Μέσα από την αφήγηση πολλών τέτοιων περιπτώσεων αναδεικνύεται η νέα φιλοσοφία που διαπνέει τα νέα επιχειρηματικά αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, λειτουργούν στη λογική της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της ποιότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

Νεα Σχηματα Συνεργατικοτητας Στον Αγροτικο Τομεα