ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις συνεχίζει τον διάλογο για ένα νέο μοντέλο συνεργατικής ανάπτυξης στον αγροτικό κλάδο, αναδεικνύοντας και το θέμα της διαχείρισης των συλλογικών έργων άρδευσης στη χώρα.

Η διαΝΕΟσις έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα δημοσιεύοντας μια σειρά από έρευνες που περιγράφουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. Η πιο πρόσφατη είναι μια έρευνα για τους ΤΟΕΒ και τους ΓΟΕΒ. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου το 80 έως 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την Ελλάδα αφορά τη γεωργία. Στην Ελλάδα σήμερα δεν γνωρίζουμε πόσοι Τοπικοί και Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ) λειτουργούν. Όμως, οι οργανισμοί αυτοί διαχειρίζονται ένα μεγάλο μέρος των συλλογικών έργων άρδευσης που είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι ανάγκες εκατομμυρίων στρεμμάτων αγροτικής γης. Τα έργα αυτά είναι τόσο σημαντικά, ώστε η κατάστασή τους επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της κατανάλωσης του νερού συνολικά στη χώρα και όχι μόνο στον κλάδο της γεωργίας να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα μέσα από μία σειρά ερευνών που χαρτογραφούν την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας και περιγράφουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα. 

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις αναδεικνύει την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές υποδομές που διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ μετά από συνεχείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Οι ερευνητές -οι καθηγητές Νικόλαος Δέρκας, Δημήτριος Σκούρας και Δημήτριος Ψαλτόπουλος ανέλυσαν διεξοδικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), περιέγραψαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανέτρεξαν σε καλές διεθνείς πρακτικές και κατέληξαν σε μια σειρά από προτάσεις πολιτικής για αυτό το κρίσιμο θέμα. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, και ολόκληρο το κείμενο της μελέτης εδώ:

ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΊΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΎ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΔΙΚΤΎΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)

Προηγήθηκε η μεγάλη έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2019 υπό τον συντονισμό της Μαριάννας Σκυλακάκη, αναλύει τα μοντέλα συνεργατικότητας στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, τεκμηριώνει τα αίτια της κατάρρευσης των παραδοσιακών ελληνικών συνεταιρισμών, αποτυπώνει τη νομοθετική και θεσμική πραγματικότητα στη χώρα μας, και συντάσσει ένα λεπτομερές σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα δώσει τη δυνατότητα σε υγιείς, νέου τύπου συνεργατικούς σχηματισμούς να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, και ολόκληρο το κείμενο εδώ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (PDF)

Το Νοέμβριο του 2017, η διαΝΕΟσις άνοιξε τον διάλογο για το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών δημοσιεύοντας μια ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα του Πέτρου Ευθυμίου, που αναλύει τα στοιχεία που ερμηνεύουν την κατάρρευση του προηγούμενου μοντέλου αγροτικής συνεργατικότητας και παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις συνεταιρισμών, με εξαγωγικό προσανατολισμό, που είναι βιώσιμοι και επιτυχημένοι.

Μέσα από την αφήγηση πολλών τέτοιων περιπτώσεων αναδεικνύεται η νέα φιλοσοφία που διαπνέει τα νέα επιχειρηματικά αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, λειτουργούν στη λογική της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της ποιότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ