ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής Στην Ελλάδα

Μια σειρά από έρευνες, policy papers και άρθρα για τον πρωτογενή τομέα και τις προοπτικές του στην Ελλάδα.

Η διαΝΕΟσις έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα δημοσιεύοντας μια σειρά από έρευνες και μελέτες που περιγράφουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Η πιο πρόσφατη δημοσίευση αφορά μια έκθεση της διευθύνουσας συμβούλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Έλλη Τσιφόρου η οποία επιχειρεί να εξηγήσει την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), μέσα από την ιστορική της διαδρομή και εξέλιξη, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ της περιόδου 2023-2027. Επιπλέον, παρουσιάζει την πορεία προς τη διαμόρφωση της ΚΑΠ 2023-27 και εκτιμά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ειδικά για την Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έκθεσης, ενώ παρακάτω ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης καθώς και μια συνοπτική παρουσίασή της.

 Αποκρυπτογραφώντας την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027 (pdf) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ekθεσησ (PDF)

Η κ. Τσιφόρου συμμετείχε επίσης και στο 22ο επεισόδιο της σειράς podcast "Με Απλά Λόγια", όπου μίλησε για τις λεπτομέρειες της ΚΑΠ 2021-2027, εξηγώντας μας και μερικά βασικά δεδομένα, νούμερα και στοιχεία για την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση, εδώ:

Είχε προηγηθεί η δημοσίευση της μελέτης, την οποία υλοποίησαν η Μαριάννα Σκυλακάκη και ο Δρ. Θοδωρής Μπένος, τον Ιούνιο του 2023, που αφορά στη μεγάλη αναξιοποίητη ευκαιρία της καλύτερης διασύνδεσης των κλάδων του τουρισμού και της αγροδιατροφής. Η μελέτη αυτή παραθέτει τα υφιστάμενα δεδομένα από τις διαθέσιμες μελέτες για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των δύο κλάδων, από έρευνες σχετικά με τη διασύνδεσή τους, αλλά και εγχώριες και διεθνείς μελέτες που εστιάζουν στον γαστρονομικό τουρισμό. Στη συνέχεια παρουσιάζει μία ποιοτική και ποσοτική ανάλυση του βαθμού διασύνδεσης τουριστικών καταλυμάτων και αγροδιατροφής, με στόχο την αποτύπωση των εμποδίων και την εξεύρεση πιθανών λύσεων. Τέλος, παρουσιάζει έναν συνεκτικό οδικό χάρτη για την επίλυση του προβλήματος.

Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της μελέτης εδώ, ενώ παρακάτω μπορείτε να βρείτε τόσο ολόκληρο το αρχείο της μελέτης, όσο και μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών ευρημάτων της.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)

Τον Ιούλιο του 2022, οι ίδιοι συγγραφείς, κατέγραψαν σε ένα policy paper (PDF link) τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, με τους ερευνητές να επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, τους τομείς στους οποίους εμφανίζονται αξιοσημείωτες ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξωστρέφεια, αλλά και το πώς η χώρα θα μπορούσε να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (PDF)

Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου το 80 έως 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την Ελλάδα αφορά τη γεωργία. Η αναλυτική έρευνα που δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2021 η διαΝΕΟσις αναδεικνύει την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές υποδομές που διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ μετά από συνεχείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Οι ερευνητές -οι καθηγητές Νικόλαος Δέρκας, Δημήτριος Σκούρας και Δημήτριος Ψαλτόπουλος- ανέλυσαν διεξοδικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), περιέγραψαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανέτρεξαν σε καλές διεθνείς πρακτικές και κατέληξαν σε μια σειρά από προτάσεις πολιτικής για αυτό το κρίσιμο θέμα. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, και ολόκληρο το κείμενο της μελέτης εδώ:

ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΊΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΎ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΔΙΚΤΎΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)

Προηγουμένως, τον Μάιο του 2019 είχε δημοσιευτεί έρευνα από ομάδα μελετητών υπό τον συντονισμό της Μαριάννας Σκυλακάκη, η οποία αναλύει τα μοντέλα συνεργατικότητας στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, τεκμηριώνει τα αίτια της κατάρρευσης των παραδοσιακών ελληνικών συνεταιρισμών, αποτυπώνει τη νομοθετική και θεσμική πραγματικότητα στη χώρα μας, και συντάσσει ένα λεπτομερές σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα δώσει τη δυνατότητα σε υγιείς, νέου τύπου συνεργατικούς σχηματισμούς να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, και ολόκληρο το κείμενο εδώ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (PDF)

Τον Νοέμβριο του 2017, δε, η διαΝΕΟσις άνοιξε τον διάλογο για το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών δημοσιεύοντας μια ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα του Πέτρου Ευθυμίου, που αναλύει τα στοιχεία που ερμηνεύουν την κατάρρευση του προηγούμενου μοντέλου αγροτικής συνεργατικότητας και παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις συνεταιρισμών, με εξαγωγικό προσανατολισμό, που είναι βιώσιμοι και επιτυχημένοι.

Μέσα από την αφήγηση πολλών τέτοιων περιπτώσεων αναδεικνύεται η νέα φιλοσοφία που διαπνέει τα νέα επιχειρηματικά αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, λειτουργούν στη λογική της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της ποιότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ