ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις συνεχίζει τον διάλογο για την αγροτική παραγωγή και τις προοπτικές της στην Ελλάδα, με ένα policy paper που καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και αναδεικνύει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται.

Η διαΝΕΟσις έχει ασχοληθεί εκτενώς με την κατάσταση της αγροτικής παραγωγής στη χώρα δημοσιεύοντας μια σειρά από έρευνες και μελέτε που περιγράφουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. Η πιο πρόσφατη, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022, είναι ένα policy paper (PDF link) της Μαριάννας Σκυλακάκη και του Θεόδωρου Μπένου για τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, με τους ερευνητές να επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, τους τομείς στους οποίους εμφανίζονται αξιοσημείωτες ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξωστρέφεια, αλλά και το πώς η χώρα θα μπορούσε να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:  

Προοπτικές Και Ευκαιρίες Για τον πρωτογενη τομεα (PDF)

Αλλά αυτή είναι μόνο η πιο πρόσφατη συνεισφορά της διαΝΕΟσις στο διάλογο για την αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Είχαν προηγηθεί οι εξής μελέτες και έρευνες: 

Σύμφωνα με υπολογισμούς, περίπου το 80 έως 85% της συνολικής κατανάλωσης νερού σε ολόκληρη την Ελλάδα αφορά τη γεωργία. Η αναλυτική έρευνα που δημοσίευσε τον Ιούνιο του 2021 η διαΝΕΟσις αναδεικνύει την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές υποδομές που διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟΕΒ μετά από συνεχείς αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. Οι ερευνητές -οι καθηγητές Νικόλαος Δέρκας, Δημήτριος Σκούρας και Δημήτριος Ψαλτόπουλος- ανέλυσαν διεξοδικά τα διαθέσιμα στοιχεία για τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ), περιέγραψαν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανέτρεξαν σε καλές διεθνείς πρακτικές και κατέληξαν σε μια σειρά από προτάσεις πολιτικής για αυτό το κρίσιμο θέμα. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, και ολόκληρο το κείμενο της μελέτης εδώ:

ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΊΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΎ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΏΝ ΔΙΚΤΎΩΝ ΆΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ (PDF)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (PDF)

Προηγουμένως, το Μάιο του 2019 είχε δημοσιευτεί έρευνα από ομάδα μελετητών υπό τον συντονισμό της Μαριάννας Σκυλακάκη, η οποία αναλύει τα μοντέλα συνεργατικότητας στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, τεκμηριώνει τα αίτια της κατάρρευσης των παραδοσιακών ελληνικών συνεταιρισμών, αποτυπώνει τη νομοθετική και θεσμική πραγματικότητα στη χώρα μας, και συντάσσει ένα λεπτομερές σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα δώσει τη δυνατότητα σε υγιείς, νέου τύπου συνεργατικούς σχηματισμούς να αναπτυχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς. Μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη της έρευνας εδώ, και ολόκληρο το κείμενο εδώ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (PDF)

Το Νοέμβριο του 2017, δε, η διαΝΕΟσις άνοιξε τον διάλογο για το θέμα των αγροτικών συνεταιρισμών δημοσιεύοντας μια ενδελεχή δημοσιογραφική έρευνα του Πέτρου Ευθυμίου, που αναλύει τα στοιχεία που ερμηνεύουν την κατάρρευση του προηγούμενου μοντέλου αγροτικής συνεργατικότητας και παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις συνεταιρισμών, με εξαγωγικό προσανατολισμό, που είναι βιώσιμοι και επιτυχημένοι.

Μέσα από την αφήγηση πολλών τέτοιων περιπτώσεων αναδεικνύεται η νέα φιλοσοφία που διαπνέει τα νέα επιχειρηματικά αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν, λειτουργούν στη λογική της επιχειρηματικότητας, του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της ποιότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

ΝΕΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ