Εκδόσεις

Όλες οι εκδόσεις της διαΝΕΟσις σε μια σελίδα.

Η Eκπαίδευση Kαι Κατάρτιση Ενηλίκων Στην Ελλάδα

Α. Κόκκος, Δ. Βαϊκούση, Δ. Βεργίδης, Γ. Κουλαουζίδης, Ε. Κωσταρά, Μ. Παυλάκης, Δ. Σακκούλης

H Eλλάδα είναι ουραγός στην ΕΕ στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων (ΕΚΕ), καθώς διαχρονικά καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στη συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο του γενικού ενήλικου πληθυσμού όσο και των ανέργων, των εργαζομένων, και των ατόμων με χαμηλά προσόντα, ενώ πολλές μελέτες επισημαίνουν και το χαμηλό επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Πώς διαμορφώθηκε ο θεσμός της ΕΚΕ στη χώρα μας; Ποια είναι η σημερινή κατάσταση και για ποιους λόγους δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο; Πώς μπορεί να μετασχηματιστεί προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη; Η νέα έκδοση της διαΝΕΟσις αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εντοπίζει τα δομικά προβλήματα του θεσμού και προτείνει μια σειρά από προτάσεις που αποβλέπουν στη ριζική αναβάθμιση της ΕΚΕ προκειμένου να καταστεί οργανική συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.  

9,00

Σε απόθεμα

ISBN: 978-618-85046-6-0Εκδότης: διαΝΕΟσιςΧρονολογία 1ης Έκδοσης: Σεπτέμβριος 2021Αριθμός Σελίδων: 250Μέγεθος: 21 × 29,7

Περισσότερα Βιβλία