ΕΡΕΥΝΕΣ

Το PISA Και Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Στην Ελλάδα

Τα αίτια πίσω από τις διαχρονικά χαμηλές επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στο Διεθνές Πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ, και τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών PISA (Programme for International Student Assessment) υλοποιείται από το 2000 σε 15χρονους μαθητές από τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και από δεκάδες άλλες συνεργαζόμενες χώρες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή εκπαιδευτική έρευνα η οποία δίνει τη δυνατότητα στις χώρες να αξιολογήσουν τις επιδόσεις των δικών τους μαθητών και να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο του εκπαιδευτικού τους συστήματος, σε σύγκριση και με άλλες χώρες. H Ελλάδα συμμετέχει στο PISA από την αρχή του Προγράμματος και οι Έλληνες μαθητές βαθμολογούνται διαχρονικά και στα τρία γνωστικά αντικείμενα κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

Γιατί οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών είναι χαμηλές; Ποια χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από τη βαθύτερη μελέτη αυτών των αποτελεσμάτων;

Η έρευνα της διαΝΕΟσις αποτελεί μια λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων του PISA 2015 (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα). Μια ομάδα ερευνητών με την επιμέλεια της Επίκ. Καθηγήτριας Χρύσας Σοφιανοπούλου (που είναι η εθνική συντονίστρια του PISA στη χώρα μας) αναδεικνύουν τους παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο με τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών, και καταλήγουν σε σημαντικά συμπεράσματα. Η έρευνα θα συμπληρωθεί στα μέσα του 2020 με μια ανάλυση των αποτελεσμάτων του PISA 2018.  

Μπορείτε να διαβάσετε μια συνοπτική καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας εδώ και ολόκληρη την έρευνα εδώ:

H ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (PDF)

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας PISA 2015 μπορείτε να τα βρείτε στο site του ΟΟΣΑ πατώντας τον εξής σύνδεσμο: 

PISA 2015

Στους παρακάτω συνδέσμους, δε, μπορείτε να βρείτε τα επιμέρους ερωτηματολόγια της έρευνας που έγινε σε μαθητές και διευθυντές σχολείων το 2015 στα ελληνικά:  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΟ (PDF)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (PDF)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ (PDF)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ