Αρθρογραφια |

Αριθμοί: Η Έκθεση Της Κομισιόν Για Την Εκπαίδευση Στην Ελλάδα Του 2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση αξιολόγησης για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε καθε κράτος-μέλος της.

Η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να αξιολογήσει το σύνολο των κρατικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση και να μετρήσει τις επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στον συγκεκριμένο τομέα.  Για το 2016 η αποτίμηση είναι αρκετά αρνητική.

Ένα είναι το θετικό μήνυμα: Η σημαντική βελτίωση στα ποσοστά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, που πλέον είναι χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ε.Ε. Στους άλλους τομείς τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Οι αρνητικές επιδόσεις στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων από τους νέους και τους ενήλικες, η υποχρηματοδότηση των σχολείων και των Πανεπιστημίων, οι προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης, η μείωση του μαθητικού πληθυσμού και η διακοπή κάθε είδους αξιολόγησης σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι μερικά από τα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζει η έκθεση.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται συρρίκνωση του κεντρικού προϋπολογισμού για την εκπαίδευση, καθώς από τα 5,7 δισ. ευρώ το 2014 μειώθηκε στα 5,3 δισ. ευρώ το 2015, ποσά που ισοδυναμούν αντίστοιχα με το 3,2 και το 3% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης το υψηλότερο ποσοστό νέων ηλικίας 15-29 (40%) με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή απασχόλησης. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης το γεγονός, ότι λόγω της μείωσης των γεννήσεων ο μαθητικός πληθυσμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναμένεται να μειωθεί κατά 25% τα επόμενα 6 χρόνια, ενώ επισημαίνεται η ολοένα και αυξανόμενη τάση "διαρροής εγκεφάλων" από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. To ζήτημα της μεταβολής του σχολικού πληθυσμού σε ακόμα πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα έχει αναλυθεί και στη μελέτη της διαΝΕΟσις για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.

Στον τομέα του εκσυγχρονισμού της σχολικής εκπαίδευσης, η Κομισιόν θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, ενώ επισημαίνει πως η μείωση του βαθμού προαγωγής στις τάξεις του γενικού λυκείου από το 10 στο 9,5 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υποβάθμιση των ευρωπαϊκών προτύπων.

To 49% των εκπαιδευτικών είναι άνω των 50 ετών, ενώ μόλις το 1% κάτω των 30.

Αρνητικές ενδείξεις παρατηρούνται και στον τομέα απόκτησης δεξιότητων που αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται 26η στο σύνολο των 28 κρατών- μελών της Ε.Ε. στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας για το 2016.

Στην Έκθεση αναφερεται επίσης ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών έχουν μειωθεί στο 76% των επιπέδων του 2008 και είναι κατά πολύ χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα (49%) είναι άνω των 50 ετών, με μόλις 1% να είναι κάτω των 30 ετών.

Επισημαίνεται, δε, ότι οι επιδόσεις των Ελλήνων ενηλίκων είναι λίγο κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ στην ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική, αλλά πάρα πολύ χαμηλά στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Αντίθετα με ό,τι ισχύει στις περισσότερες άλλες χώρες, εξ' άλλου, οι νέοι Έλληνες δεν έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους μεγαλύτερης ηλικίας.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα το 2015 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 40,5% υπερβαίνονται τον μέσο όρο της Ε.Ε (38,7%). Ταυτόχρονα, όμως, η έκθεση επισημαίνει τον περιορισμό της αυτονομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη νομοθετική πράξη του 2015 που άλλαξε τον τρόπο εκλογής των πρυτάνεων και των κοσμητόρων, καθώς επίσης και την κατάργηση της αυτόματης διαγραφής των "αιώνιων φοιτητών" ως μερικά από τα σοβαρά προβλήματα του κλάδου.

Ολόκληρη την πολύ ενδιαφέρουσα αποτίμηση της κατάστασης της ελληνικής παιδείας μπορείτε να διαβάσετε (στα ελληνικά) εδώ.