ΕΡΕΥΝΕΣ

Δίκαιη Μετάβαση Στη Μεταλιγνιτική Εποχή

Η διαΝΕΟσις συμμετέχει στη μεγάλη συζήτηση για τη "δίκαιη μετάβαση" με μια νέα στοχευμένη έρευνα κοινής γνώμης στις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από την απολιγνιτοποίηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 και η χώρα μας έχει δεσμευτεί να σταματήσει μέχρι το 2028 να χρησιμοποιεί τον λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας. Η υλοποίηση αυτών των φιλόδοξων δεσμεύσεων συνεπάγεται δραστικές αλλαγές στην οικονομία των τοπικών κοινωνιών της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Αρκαδίας, οι οποίες εξαρτώνται εδώ και δεκαετίες από τον λιγνίτη.

Η μεγάλη συζήτηση για τη "δίκαιη μετάβαση" αυτών των περιοχών έχει ξεκινήσει, και στο πλαίσιο αυτό η διαΝΕΟσις δημοσίευσε αρχικά και ένα εκτενές άρθρο της Εμμανουέλας Δούση το οποίο εξηγούσε τι είναι η "δίκαιη μετάβαση" σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα και παρουσίαζε περιπτώσεις χωρών που εφάρμοσαν παρόμοια σχέδια με επιτυχία. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ.

Τι όμως πιστεύουν οι άνθρωποι που ζουν στις περιοχές όπου βρίσκονται τα εργοστάσια της ΔΕΗ; Τι γνώμη έχουν οι πολίτες που θα επηρεαστούν άμεσα από την απολιγνιτοποίηση; Τι προοπτικές βλέπουν οι ίδιοι για το μέλλον τους;

Προκειμένου να διαπιστώσουμε πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι κάτοικοι των περιοχών της καταστάση, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια νέα, στοχευμένη έρευνα κοινής γνώμης, η οποία αποτυπώνει τις απόψεις των πολιτών αυτών των περιοχών γύρω από την απολιγνιτοποίηση και τις προοπτικές της μετάβασης σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο στη μεταλιγνιτική εποχή. Το ερωτηματολόγιο επιμελήθηκαν η Αν. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Εμμανουέλα Δούση και ο Αναλυτής πολιτικής και Συνιδρυτής του "The Green Tank" Νίκος Μάντζαρης. Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 21-29 Οκτωβρίου 2020 από την εταιρεία Marc σε δείγμα 802 ατόμων στις περιφερειακές ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, όπου και βρίσκονται τα ορυχεία και τα εργοστάσια της ΔΕΗ.

Μπορείτε να να διαβάσετε μια σύνοψη των βασικών στοιχείων εδώ, τη συνοδευτική έκθεση των ερευνητών εδώ (PDF), και να μελετήσετε τα πλήρη στοιχεία στους παρακάτω συνδέσμους: 

ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (PDF)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (PDF)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ απο τουσ ερευνητεσ (PDF)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ (.DOCX)

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.XLS)

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.SAV)