ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Φορολογία Εισοδήματος Στην Ελλάδα

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ χαρτογραφεί τα προβλήματα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα και προτείνει λύσεις.

Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα είναι άδικο και αναποτελεσματικό. Αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές ανισότητες, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή. Τι αποτέλεσμα όμως θα είχε μια μείωση των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα, τόσο ως προς το ύψος τους όσο και ως προς τον αριθμό τους; Θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα σύστημα με μόνο ένα, ενιαίο φορολογικό συντελεστή στην Ελλάδα; Αν όχι, ποιος θα ήταν ο καλύτερος συμβιβασμός όσον αφορά την οικονομική αποτελεσματικότητα από τη μια πλευρά και την οικονομική δικαιοσύνη από την άλλη;

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ περιλαμβάνει μια εκτενή ανάλυση της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, με ένα πλήθος από στοιχεία και δεδομένα, και μια σειρά από αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, και σε πολλά άλλα επιπλέον. Η πολυμελής ερευνητική ομάδα, υπό τον συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκου Βέττα:

  • αναλύει τη σημερινή κατάσταση του φορολογικού συστήματος στη χώρα -σύμφωνα και με όσα έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση για τα επόμενα χρόνια,
  • καταγράφει τα διαθέσιμα στοιχεία που αναδεικνύουν τα μεγάλα προβλήματα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα,
  • εξετάζει έξι εναλλακτικά σενάρια διαφορετικών συστημάτων για μια απλούστερη και δικαιότερη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και,
  • καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού φορολογικού συστήματος.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σύνοψη της μελέτης εδώ, μια πιο σύντομη παρουσίαση των βασικών στοιχείων της έκθεσης εδώ, και ολόκληρη τη μελέτη εδώ:

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (.PDF)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (.PDF)

Εξάλλου, η διαΝΕΟσις ασχολείται από την αρχή της λειτουργίας της με τα προβλήματα του φορολογικού συστήματος. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει μια μεγάλη έρευνα για το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, καθώς και μια μελέτη για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος, ενταγμένη σε μια τριπλή πρόταση για την επανεκκίνηση της οικονομίας και ταυτόχρονα την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους και των προβλημάτων του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ μέσα από τη μεγάλη δημοσκοπική έρευνα Τι Πιστεύουν οι Έλληνες έχουμε προσπαθήσει να ανιχνεύσουμε τις απόψεις των Ελλήνων σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη φορολογία.

Για το ζήτημα της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, έχει δημοσιευθεί και ένα επεισόδιο στη σειρά podcast της διαΝΕΟσις "Με Απλά Λόγια", όπου η καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Γεωργία Καπλάνογλου μας εξηγεί πώς λειτουργεί το ελληνικό φορολογικό σύστημα σήμερα, με απλά λόγια.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συζήτηση, εδώ: