ΕΡΕΥΝΕΣ

"Πειράματα Πολιτικής" Για Καλύτερες Μεταρρυθμίσεις

Πώς νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες πειραματισμού μπορούν να βοηθήσουν στον σχεδιασμό πιο αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων για τα κράτη; Μια μελέτη για την περίπτωση της Φινλανδίας.

Όλα τα κράτη και όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν καλύτερους τρόπους για να σχεδιάσουν επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους που κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν είναι τα πειράματα πολιτικής, πρωτοβουλίες που βοηθούν τα υπουργεία και τις υπηρεσίες να δοκιμάσουν νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων σε περιορισμένη κλίμακα και εντός ενός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος αντλώντας απτά στοιχεία για τις συνέπειες και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών των πρωτοβουλιών.

Η πιλοτική εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών στην πράξη με σκοπό να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν ή όχι και σε ποιο βαθμό δεν είναι κάτι νέο. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η δοκιμή σε πειραματικό στάδιο μέτρων πολιτικής εφαρμόζεται σε αρκετά μεγάλη κλίμακα σε χώρες όπως ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Φινλανδία. 

Η Φινλανδία από το 2015 και μετά εγκαινίασε ένα φιλόδοξο κυβερνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πειραματική Φιλανδία», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς. O senior editor της διαΝΕΟσις Ηλίας Νικολαΐδης ταξίδεψε στη Φινλανδία και μέσα από συνομιλίες με τους ανθρώπους που σχεδίασαν, εμπνεύστηκαν ή και συμμετείχαν σε κάποια από τα πειράματα που υλοποιεί η χώρα, κατέγραψε την ιστορία της "πειραματικής Φινλανδίας".

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έρευνα εδώ.

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ