ΕΡΕΥΝΕΣ

H Προσχολική Αγωγή Στην Ελλάδα

Photography: Joel S / Flickr

Είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο αποδοτικές επενδύσεις που μπορεί να κάνει ένα κράτος. Στην Ελλάδα, όμως, είναι η πιο παραμελημένη εκπαιδευτική βαθμίδα. Η διαΝΕΟσις ξεκινά την συζήτηση για το ζήτημα της προσχολικής αγωγής.

Η επένδυση στην προσχολική αγωγή είναι ίσως η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένα κράτος. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ανισότητες, αποδίδει σημαντικά κέρδη στην οικονομία, βοηθά τη λειτουργία της οικογένειας, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην εξέλιξη των παιδιών.

Ωστόσο στην Ελλάδα η προσχολική αγωγή είναι παραμελημένη. Το ποσοστό των παιδιών που έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη βαθμίδα εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι μικρότερο από των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι φορείς της προσχολικής αγωγής (παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία) λειτουργούν ανεξάρτητα, ασυντόνιστα και πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, δεν υπάρχει κεντρικό curriculum με κατευθύνσεις για τους εκπαιδευτικούς των παιδικών σταθμών και, φυσικά, δεν υπάρχει αποτελεσματική αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς και τις δομές.

Η διαΝΕΟσις ξεκινά τη δημόσια συζήτηση για το θέμα της προσχολικής αγωγής με μια εκτενή δημοσιογραφική έρευνα που χαρτογραφεί το πρόβλημα, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους μια μεγαλύτερη επένδυση σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα είναι απαραίτητη, και επισημαίνει διορθωτικές κινήσεις που κρίνονται αναγκαίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΔΩ