Ιούλιος 2016

Τι Κάνει η Ελλάδα Για Τη Φτώχεια;

Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική έρευνα της διαΝΕΟσις, 1.648.000 Έλληνες ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, οι πολιτικές του ελληνικού κράτους για την αντιμετώπιση της φτώχειας είναι μάλλον ανεπαρκείς. Αλλά ποιες είναι αλήθεια αυτές;