Ιούλιος 2016

Σύνταγμα, Δημοκρατία & Θεσμοί: Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες;

Μια διπλή έρευνα γνώμης καταγράφει τις απόψεις των Ελλήνων για τη συνταγματική αναθεώρηση, τον εκλογικό νόμο και την ποιότητα των θεσμών της Δημοκρατίας τους.