Φεβρουάριος 2016

Όλες Οι Ομιλίες Από Την Εναρκτήρια Εκδήλωση Της διαΝΕΟσις

Οι περισσότεροι από 500 προσεκλημένοι που παρακολούθησαν την εκδήλωση άκουσαν μεταξύ άλλων λεπτομέρειες για την ίδρυση και τη λειτουργία του οργανισμού, χαιρετισμούς από σημαντικούς ανθρώπους, και μια παρουσίαση της πρώτης μεγάλης έρευνας που δημοσιεύει.