Απρίλιος 2016

Πώς Ξεκίνησε Το ΕΣΠΑ 2014-2020;

Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα να απορροφήσει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ της νέας περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020; Ποιες είναι οι προτεραιότητες; Ποια από τα έργα της προηγούμενης περιόδου μεταφέρονται στη νέα; Και, τελικώς, τι συμβαίνει μέχρι στιγμής;