Ιανουάριος 2016

Αυτή Είναι Η διαΝΕΟσις

Η θεματολογία του ερευνητικού έργου της διαΝΕΟσις ποικίλει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επενδύσεις, η φορολογία, η απασχόληση, η επιχειρηματικότητα, το κράτος και η δημόσια διοίκηση, η φτώχεια, το κοινωνικό κράτος, η παιδεία και η δικαιοσύνη.