Σεπτέμβριος 2016

Πόσο "Άνοιξαν" Τα Κλειστά Επαγγέλματα;

Από την αρχή της κρίσης η τρόικα διαπραγματεύτηκε με τις ελληνικές κυβερνήσεις την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Μια πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ επιχειρεί αποτίμηση του "ανοίγματος" είκοσι εξ αυτών μετά τον ν. 3919/2011.