Οκτώβριος 2016

Γιατί Είναι Σημαντικός Ο Πληθυσμός Για Την Οικονομική Ανάπτυξη;

Γιατί είναι "πρόβλημα" το δημογραφικό; Πώς συνδέεται η εξέλιξη του πληθυσμού μιας χώρας με την οικονομική της ανάπτυξη; Μια ανάλυση της διεθνούς εμπειρίας μέσα από δύο έρευνες.