Οκτώβριος 2016

Ο Μεγάλος Απολογισμός Tου ΕΣΠΑ 2007-2013

Η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΠΑ 2007-2013 παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις διαφοροποιήσεις από τον αρχικό σχεδιασμό και καταγράφει τις πολλές αστοχίες και τα εμπόδια που διαπιστώθηκαν στη χώρα μας κατά την υλοποίηση των έργων.

Γιατί Είναι Σημαντικός Ο Πληθυσμός Για Την Οικονομική Ανάπτυξη;

Γιατί είναι "πρόβλημα" το δημογραφικό; Πώς συνδέεται η εξέλιξη του πληθυσμού μιας χώρας με την οικονομική της ανάπτυξη; Μια ανάλυση της διεθνούς εμπειρίας μέσα από δύο έρευνες.

Αναφορά Στον Υπουργό Επικρατείας Με Αφορμή Την Έρευνα Της διαΝΕΟσις Για Το Δημογραφικό

Τα αποτελέσματα της έρευνας της διαΝΕΟσις για το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας τέθηκαν υπ'όψιν του Υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, μέσω αναφοράς που κατατέθηκε από τον βουλευτή Ιωάννη Σαρίδη.