Ιούλιος 2016

"Το Προσφυγικό Πρόβλημα Και Οι Έλληνες" - Οι Απαντήσεις Σε 65 Διαγράμματα

Εδώ, μπορείτε να δείτε όλες τις απαντήσεις των ερωτώμενων στη μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις για το προσφυγικό ζήτημα, συγκεντρωμένες σε μία σελίδα.