Μάρτιος 2016

Ακολουθώντας Τις "Ακραίες" Απαντήσεις Για Το Προσφυγικό

Ποια είναι η συνολικότερη στάση απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα των πολιτών που υποστηρίζουν το κλείσιμο των συνόρων, όσων θεωρούν ότι η συνθήκη Σένγκεν δεν είναι σημαντική για την Ελλάδα, και όσων θεωρούν ότι οι πρόσφυγες αυξάνουν τον κίνδυνο της τρομοκρατίας;

Aριθμοί: Η Οικονομική Έκθεση Του ΟΟΣΑ Για Την Ελλάδα

Η Οικονομική Έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα δημοσιεύθηκε στις 10/3/2016 και περιλαμβάνει μία εκτενή ανάλυση για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μνημονίων.

"Το Προσφυγικό Πρόβλημα Και Οι Έλληνες" - Οι Απαντήσεις Σε 65 Διαγράμματα

Εδώ, μπορείτε να δείτε όλες τις απαντήσεις των ερωτώμενων στη μεγάλη έρευνα της διαΝΕΟσις για το προσφυγικό ζήτημα, συγκεντρωμένες σε μία σελίδα.