Ιούνιος 2016

Πόσο Κράτος Χρειάζεται Η Ανάπτυξη;

Είναι ξεκάθαρο ότι το κράτος δεν μπορεί να μείνει εκτός του οικονομικού κύκλου. Οπως είναι επίσης σαφές ότι το κράτος που μπορεί να συνεισφέρει δημιουργικά σε μια οικονομία διαφέρει κατά πολύ από το ελληνικό κράτος σήμερα. Δύο πρόσφατες ομιλίες στην Αθήνα δίνουν την απαραίτητη τροφή για σκέψη.