Σεπτέμβριος 2015

Αριθμοί: Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού Renewable Energy Policy Network, η Ελλάδα φτάνει στην πρώτη πεντάδα στην κατά κεφαλή παραγωγή φωτοβολταϊκών κυττάρων και ηλιακής θέρμανσης νερού.