ΕΡΕΥΝΕΣ

Το Δημογραφικό Πρόβλημα Της Ελλάδας

Ποια είναι η δημογραφική σύσταση της χώρας σήμερα; Πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, την οικονομία, την υγεία, την άμυνα, την ασφάλεια και το εκπαιδευτικό σύστημα;

«Η Ελλάδα εξαφανίζεται από τον χάρτη», «Έτοιμη να εκραγεί η δημογραφική βόμβα», «Η Ελλάδα γερνά και πεθαίνει» είναι μερικοί από τους τίτλους άρθρων που δημοσιεύονται στον ελληνικό Τύπο και προσπαθούν να αποτυπώσουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Είναι αυτοί οι τίτλοι υπερβολικοί; Το δημογραφικό αποτελεί όντως βόμβα έτοιμη να εκραγεί;

Η διαΝΕΟσις μελετά το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, κάνοντας μια σειρά από προβολές της εξέλιξης του πληθυσμού της μέχρι το 2050. Η έρευνα διεξήχθη από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Βύρωνα Κοτζαμάνη, και καταλήγει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα που δίνουν απαντήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα:

  • Πώς θα εξελιχθεί το πολυσήμαντο πρόβλημα του δημογραφικού τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας;
  • Ποιες συνέπειες θα έχει μια μακρόχρονη και μεγάλη ελάττωση του πληθυσμού;
  • Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, την οικονομία της, το παραγωγικό της δυναμικό, το ασφαλιστικό της σύστημα και την κοινωνική της συνοχή;
  • Και τελικά, γιατί είναι σημαντικό για μια χώρα να γνωρίζει τη δημογραφική της σύσταση και εξέλιξη;

Μπορείτε να διαβάσετε την επιτελική σύνοψη της μελέτης εδώ:

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Η έρευνα περιλαμβάνει δύο εκθέσεις.

Στο πρώτο μέρος της Έκθεσης Α', αναλύονται οι υφιστάμενες προβολές του πληθυσμού από διεθνείς φορείς και την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Το δεύτερο μέρος περιέχει μια ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσμού της χώρας στη μεταπολεμική περίοδο (1951-2014) ως προς τις τρεις δημογραφικές συνιστώσες: τη γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τις μεταναστευτικές ροές. Η έκθεση συνοδεύεται από παράρτημα με πίνακες και γραφήματα.

ΕΚΘΕΣΗ Α' (pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Α' (pdf)

Στην Έκθεση Β' παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβολές της εξέλιξης του πληθυσμού της χώρας μέχρι το 2050, σύμφωνα με οκτώ σενάρια που διαμορφώνουν οι ερευνητές.

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ (pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Β' (pdf)

Οι ερευνητές μπορούν να μελετήσουν τα δεδομένα των προβολών της Έκθεσης Β' κατεβάζοντας τα παρακάτω αρχεία .xls. Η αναλυτική περιγραφή τους περιέχεται στην Έκθεση Β', ενώ για την καλύτερη αναζήτηση των δεδομένων παρέχεται και ο Πίνακας Περιεχομένων Πινάκων και Γραφημάτων:
Πινακας Περιεχομeνων, Πινaκων και Γραφημaτων (pdf)

MORTALITY_ANNEXE FERTILITY_TABLE1_GRAFS_ANNEXE PINAKAS_EISODOI_EKSODOI_ISOZYGIA 0_POP STRUCTURE_1_TABLES 1_POP STRUCTURES_0_PYRAMS 2_POP STRUCTURES 2_TABLES_GRAFS 3_POP STRUCTURES_ALL SCENARIOS 4_MOUV POP_TABLES_GRAFS POP_ EDUC_GRAFS_ANNEX POP_EDUC_TABLES_ANNEX PoP_ACTIV_PYRAMS POP_ACTIVE_STRUCTURES_anex

Βεβαίως, το δημογραφικό πρόβλημα έχει πολλαπλές πτυχές και συνέπειες. Η διαΝΕΟσις ξεκινά τη συζήτηση για αυτές τις συνέπειες σε θέματα όπως το ασφαλιστικό, η εκπαίδευση, η γεωπολιτική στρατηγική της χώρας τα εργασιακά και το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης θα ανεβαίνουν σταδιακά σε αυτή τη σελίδα.

To βιβλίο Ο Γρίφος των 100 Χρόνων, που εκδόθηκε στα ελληνικά από τη διαΝΕΟσις εμπλουτισμένο με το επίμετρο του Πλάτωνα Τήνιου, επιχειρεί να αναδείξει τις ραγδαίες αλλαγές που θα προκύψουν στη ζωή μας από την αύξηση του προδόκιμου επιβίωσης.