Αρθρογραφια |

Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες Το 2020 - Οι Απαντήσεις Σε 69 Διαγράμματα

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα διαγράμματα της δημοσκοπικής έρευνας "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες - 2020".

Η έρευνα "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες" διεξάγεται εδώ πέντε χρόνια και προσπαθεί να χαρτογραφήσει τη στάση και τις απόψεις των Ελλήνων, μέσα από μια σειρά ερωτήσεων που αφορούν σε θέματα όπως η Ευρώπη, η οικονομία, το φαινόμενο της μετανάσευσης και άλλες πτυχές της δημόσιας ζωής.

Για το φετινό "Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες", τα αποτελέσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα σε πολλές διαφορετικές μορφές, σε αυτή τη σελίδα. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε την κεντρική έκθεση που έγραψε ο Θωμάς Γεράκης εδώ, ενώ εδώ μπορείτε να διαβάσετε μια σύνοψη των βασικών συμπερασμάτων.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα γραφήματα της έρευνας:

 

Μέρος Α': Έλληνες, Ευρώπη, κόσμος, εθνική ταυτότητα, μνημόνια, μετανάστευση, μειονότητες, ανθρώπινα δικαιώματα, δημογραφικό & στάσεις απέναντι σε σύγχρονα ζητήματα 

Μέρος Β': Οικονομία, κράτος, ιδιωτική πρωτοβουλία, επενδύσεις, εργασία, παιδεία, καθημερινή ζωή, θεσμοί, πολίτευμα & σχέση με την πολιτική