ΕΡΕΥΝΕΣ

Τι Πιστεύουν Οι Έλληνες - 2020

Photography: david verulidze / Flickr

Η μεγάλη πανελλαδική δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις αποκαλύπτει τάσεις, στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας.

Τι πιστεύουν οι Έλληνες σήμερα; Πώς επηρέασαν οι πρόσφατες εξελίξεις τις απόψεις και τις αντιλήψεις των Ελλήνων; Και πού βρισκόμαστε σήμερα στα βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και την οικονομία μας, σε σχέση με το πού βρισκόμασταν πέντε χρόνια πριν; Βλέπουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία; Θεωρούμε ότι έχει τελειώσει η κρίση;

Η μεγάλη πανελλαδική δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις, η οποία διενεργήθηκε τον Νοέμβριο -Δεκέμβριο του 2019 σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών MARC και περιλαμβάνει πάνω από 200 μεταβλητές, σκιαγραφεί τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας σε μια σειρά από θέματα όπως τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομία, τη μετανάστευση, τη θρησκεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και άλλες σημαντικές πτυχές της κοινωνικής ζωής.

Όπως και στις προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες, τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των στοιχείων είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Η σελίδα αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς το επόμενο διάστημα με αναλύσεις και άρθρα που θα αναδεικνύουν τα επιμέρους θέματα. Εδώ, επίσης, βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα δεδομένα της έρευνας και τα αρχεία με τα αποτελέσματά της. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις της έρευνας σε ευανάγνωστα PDF αρχεία, με διαγράμματα και πίνακες. Οι απαντήσεις υπάρχουν και με τη μορφή .xls, ενώ οι ερευνητές που θέλουν να μελετήσουν τα στοιχεία της έρευνας αναλυτικότερα μπορούν να κατεβάσουν και τα ανοιχτά αρχεία .sav με όλες τις απαντήσεις όλων των ερωτηθέντων. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της έρευνας εδώ:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (PDF)

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.DOCX)

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.XLS)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.SAV) MΕΡΟΣ Α'

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (.SAV) ΜΕΡΟΣ Β'

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε μια συνοπτική καταγραφή των βασικών συμπερασμάτων της έρευνας εδώ καθώς και την ανάλυση του διευθύνοντα συμβούλου της MARC Θωμά Γεράκη εδώ.

KENTΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΩΜΑ ΓΕΡΑΚΗ (.PDF)

Τέλος, στα παρακάτω αρχεία, μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα των προηγούμενων μετρήσεων για τα έτη 2018, 2016 και 2015.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 (.ZIP)


AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (.zip)


AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ NOEMΒΡΙΟΥ 2015 (.ZIP) 


AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EΡΕΥΝΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 (.ZIP)